Giá bằng Vietnam Dong (VND)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng VND
BTC BTC 659,349,522.15753305
USDT USDT 24,777.78284282
USDC USDC 24,859.34061811
ETH ETH 40,578,487.01805662
BCH BCH 5,846,491.61935127
LTC LTC 1,612,232.45437190
XMR XMR 3,670,879.53947950
DASH DASH 673,735.04200256
DOGE DOGE 1,545.01462561
BNB BNB 5,400,388.86780043
BUSD BUSD 25,031.71754917
MATIC MATIC 12,922.52164614
SOL SOL 486,320.29015013
XRP XRP 12,651.32632342
ADA ADA 6,231.05381110
TRX TRX 2,164.38182158
XTZ XTZ 16,630.06415139
AVAX AVAX 231,397.98761370
ZIL ZIL 428.22562691
DAI DAI 24,901.45591525
CRO CRO 1,260.68341709
ZEC ZEC 655,783.74130606
FTM FTM 4,756.42762662
SHIB SHIB 0.18318001
PEPE PEPE 0.01801892
APE APE 29,769.95220307
LINK LINK 196,603.27863723
UNI UNI 109,255.12121937
SUSHI SUSHI 14,869.84927901
YFI YFI 131,465,430.03134966
VERSE VERSE 7.82374579
ARB ARB 21,007.89998297
GMX GMX 925,303.16385733
COMP COMP 1,175,385.66600262
AAVE AAVE 1,577,453.31380697
WBTC WBTC 671,124,251.57481825
WETH WETH 41,238,728.08617899
GUSD GUSD 25,039.75231124
XAUT XAUT 46,753,951.17644899
XLM XLM 2,858.59866064
BAT BAT 4,339.30052189
OP OP 32,928.65242246
ETC ETC 392,249.23414300
DOT DOT 101,925.23427165
GRT GRT 2,165.10151873
TON TON 44,256.42277632
MKR MKR 38,328,686.22434624
LRC LRC 4,379.42239366
ENS ENS 189,415.82410421
AXS AXS 114,040.93395243
SAND SAND 7,604.25337103
MANA MANA 7,411.56797734
EUROC EUROC 26,479.61668621
QNT QNT 2,255,944.81635343
HEX HEX 149.83040288
SNX SNX 50,680.23270337
AMP AMP 41.40937034
FRAX FRAX 25,163.32071357
USDD USDD 25,099.30464164
LEO LEO 91,741.03317998
ETHW ETHW 39,145.11887686
1INCH 1INCH 6,680.65317101
WLD WLD 46,864.36987379