Giá bằng Wrapped Bitcoin (WBTC)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng WBTC
VND VND 0.00000000
BTC BTC 1.02547112
USDT USDT 0.00001505
USDC USDC 0.00001507
ETH ETH 0.05685607
BCH BCH 0.00713670
LTC LTC 0.00127009
XMR XMR 0.00222812
DASH DASH 0.00045622
DOGE DOGE 0.00000245
BNB BNB 0.00906916
MATIC MATIC 0.00001076
SOL SOL 0.00255084
XRP XRP 0.00000796
ADA ADA 0.00000688
TRX TRX 0.00000171
XTZ XTZ 0.00001461
AVAX AVAX 0.00055994
ZIL ZIL 0.00000037
XEC XEC 0.00000000
DAI DAI 0.00001511
FDUSD FDUSD 0.00001520
ZEC ZEC 0.00040883
FTM FTM 0.00001205
SHIB SHIB 0.00000000
PEPE PEPE 0.00000000
APE APE 0.00001953
LINK LINK 0.00027832
ARB ARB 0.00001746
GMX GMX 0.00053211
COMP COMP 0.00091223
AAVE AAVE 0.00157129
STETH STETH 0.05739040
WETH WETH 0.05729694
GUSD GUSD 0.00001519
XAUT XAUT 0.03540601
XLM XLM 0.00000163
BAT BAT 0.00000370
OP OP 0.00003784
ETC ETC 0.00045871
DOT DOT 0.00010864
TON TON 0.00009972
MKR MKR 0.04092550
LRC LRC 0.00000421
ENS ENS 0.00039544
EURT EURT 0.00001624
QNT QNT 0.00138528
SNX SNX 0.00004312
AMP AMP 0.00000011
FRAX FRAX 0.00001526
USDD USDD 0.00001523
1INCH 1INCH 0.00000712
WLD WLD 0.00007819
CELO CELO 0.00001284