Giá bằng Tether Gold (XAUT)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng XAUT
VND VND 0.00000002
BTC BTC 29.48296030
USDT USDT 0.00043237
USDC USDC 0.00043299
ETH ETH 1.63633223
BCH BCH 0.20508505
LTC LTC 0.03652218
XMR XMR 0.06414337
DASH DASH 0.01310483
DOGE DOGE 0.00007053
BNB BNB 0.26051979
MATIC MATIC 0.00030898
SOL SOL 0.07329937
XRP XRP 0.00022928
ADA ADA 0.00019753
TRX TRX 0.00004928
XTZ XTZ 0.00041921
AVAX AVAX 0.01611656
ZIL ZIL 0.00001063
XEC XEC 0.00000002
DAI DAI 0.00043397
FDUSD FDUSD 0.00043693
ZEC ZEC 0.01175028
FTM FTM 0.00034780
SHIB SHIB 0.00000001
PEPE PEPE 0.00000001
APE APE 0.00056231
LINK LINK 0.00799646
ARB ARB 0.00050301
GMX GMX 0.01535893
COMP COMP 0.02623057
AAVE AAVE 0.04520144
STETH STETH 1.65132502
WBTC WBTC 29.83070731
WETH WETH 1.64894750
GUSD GUSD 0.00043617
XLM XLM 0.00004676
BAT BAT 0.00010637
OP OP 0.00108667
ETC ETC 0.01319625
DOT DOT 0.00311966
TON TON 0.00286406
MKR MKR 1.17582950
LRC LRC 0.00012114
ENS ENS 0.01127435
EURT EURT 0.00046561
QNT QNT 0.03987226
SNX SNX 0.00123784
AMP AMP 0.00000323
FRAX FRAX 0.00043952
USDD USDD 0.00043686
1INCH 1INCH 0.00020501
WLD WLD 0.00224660
CELO CELO 0.00036907