Giá bằng Amp (AMP)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng AMP
VND VND 0.00518384
BTC BTC 9,036,057.60097874
USDT USDT 132.63742329
USDC USDC 132.83521922
ETH ETH 499,819.57329085
BCH BCH 62,667.11157862
LTC LTC 11,173.41341082
XMR XMR 19,647.27238372
DASH DASH 4,006.22483444
DOGE DOGE 21.47247053
BNB BNB 79,954.20859354
MATIC MATIC 94.44577865
SOL SOL 22,422.48776652
XRP XRP 70.10317023
ADA ADA 60.28537488
TRX TRX 15.11674838
XTZ XTZ 127.91137294
AVAX AVAX 4,954.02860526
ZIL ZIL 3.24977486
XEC XEC 0.00631091
DAI DAI 133.14097435
FDUSD FDUSD 134.01938702
ZEC ZEC 3,614.87337163
FTM FTM 106.35713347
SHIB SHIB 0.00351616
PEPE PEPE 0.00186804
APE APE 171.58412970
LINK LINK 2,440.52397347
ARB ARB 153.00109821
GMX GMX 4,674.13396303
COMP COMP 8,002.38238059
AAVE AAVE 13,762.16595769
STETH STETH 504,377.80444113
WBTC WBTC 9,115,242.71369537
WETH WETH 503,516.14207485
GUSD GUSD 133.91060670
XAUT XAUT 310,963.83104282
XLM XLM 14.32181402
BAT BAT 32.46622048
OP OP 331.11836183
ETC ETC 4,012.64315417
DOT DOT 954.14781458
TON TON 878.06059762
MKR MKR 360,338.73047347
LRC LRC 36.89966093
ENS ENS 3,438.96175006
EURT EURT 143.12230406
QNT QNT 12,193.37329160
SNX SNX 378.72965865
FRAX FRAX 134.39051335
USDD USDD 133.96524043
1INCH 1INCH 63.25724043
WLD WLD 668.37566829
CELO CELO 113.06949622