Staking

Hưởng lợi một phần từ khối lượng giao dịch của sàn bằng cách đóng góp thanh khoản của bạn. Tài sản được stake được đại diện bằng token chuyên biệt trên sàn với nhãn "Staking". Bạn có thể rút tài sản bất cứ lúc nào.

Số liệu Tổng số lượng stake APR
BCH BCH
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
86.55143243 BCH / 200 BCH
54.18% Đăng nhập
TRX TRX
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
10,029.03522671 TRX / 100,000 TRX
53.32% Đăng nhập
RUB RUB
 • Phân bổ: 0.2%
 • Phí rời stake: 0.5%
RUB 2,178.83 / RUB 3,000,000.00
33.58% Đăng nhập
XMR XMR
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
15.15201183 XMR / 100 XMR
28.37% Đăng nhập
XTZ XTZ
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
341.58262648 XTZ / 20,000 XTZ
21.14% Đăng nhập
DOGE DOGE
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
11,322.36008945 DOGE / 100,000 DOGE
17.81% Đăng nhập
XRP XRP
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
5,504.80088209 XRP / 50,000 XRP
11.38% Đăng nhập
MATIC MATIC
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
2,058.71146304 MATIC / 50,000 MATIC
9.73% Đăng nhập
AVAX AVAX
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
8.80722552 AVAX / 2,000 AVAX
7.62% Đăng nhập
ZIL ZIL
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
100,042.14796133 ZIL / 500,000 ZIL
1.01% Đăng nhập