Staking

Hưởng lợi một phần từ khối lượng giao dịch của sàn bằng cách đóng góp thanh khoản của bạn. Tài sản được stake được đại diện bằng token chuyên biệt trên sàn với nhãn "Staking". Bạn có thể rút tài sản bất cứ lúc nào.

Số liệu Tổng số lượng stake APR
XMR XMR
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
51,15392099 XMR / 100 XMR
41.95% Stake XMR
BCH BCH
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
54,35634954 BCH / 200 BCH
17.65% Stake BCH
XTZ XTZ
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
2.521,00396376 XTZ / 20.000 XTZ
11.2% Stake XTZ
TRX TRX
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
20.907,6802425 TRX / 100.000 TRX
8.59% Stake TRX
MATIC MATIC
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
4.042,47202537 MATIC / 50.000 MATIC
6.97% Stake MATIC
XRP XRP
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
10.774,56674579 XRP / 50.000 XRP
5.86% Stake XRP
DOGE DOGE
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
21.085,1827818 DOGE / 100.000 DOGE
2.68% Stake DOGE