Staking

Hưởng lợi một phần từ khối lượng giao dịch của sàn bằng cách đóng góp thanh khoản của bạn. Tài sản được stake được đại diện bằng token chuyên biệt trên sàn với nhãn "Staking". Bạn có thể rút tài sản bất cứ lúc nào.

Số liệu Tổng số lượng stake APR
TRX TRX
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
207.414,0553802 TRX / 1.000.000 TRX
93.98% Stake TRX
SOL SOL
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
127,79533207 SOL / 1.000 SOL
55.18% Stake SOL
MATIC MATIC
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
4.715,73378816 MATIC / 50.000 MATIC
42.1% Stake MATIC
XMR XMR
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
3.053,30079673 XMR / 3.000 XMR
39.36% Stake XMR
DOGE DOGE
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
19.651,29034954 DOGE / 100.000 DOGE
26.5% Stake DOGE
BCH BCH
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
120,15204529 BCH / 200 BCH
26.25% Stake BCH
XLM XLM
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
33.100,88167891 XLM / 500.000 XLM
26.07% Stake XLM
AVAX AVAX
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
72,01556366 AVAX / 1.000 AVAX
25.16% Stake AVAX
TON TON
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
368,70431559 TON / 100.000 TON
14.08% Stake TON
DAI DAI
 • Phân bổ: 0.1%
 • Phí rời stake: 0.5%
1.015,8503893 DAI / 250.000 DAI
13.91% Stake DAI
XRP XRP
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
28.317,39376274 XRP / 100.000 XRP
8.57% Stake XRP
ARB ARB
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
698,4898762 ARB / 25.000 ARB
- Stake ARB
XTZ XTZ
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
1.653,29361264 XTZ / 20.000 XTZ
- Stake XTZ