Staking

Hưởng lợi một phần từ khối lượng giao dịch của sàn bằng cách đóng góp thanh khoản của bạn. Tài sản được stake được đại diện bằng token chuyên biệt trên sàn với nhãn "Staking". Bạn có thể rút tài sản bất cứ lúc nào.

Số liệu Tổng số lượng stake APR
XTZ XTZ
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
204.23266223 XTZ / 20,000 XTZ
65.35% Đăng nhập
BCH BCH
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
43.45519269 BCH / 200 BCH
32.77% Đăng nhập
XMR XMR
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
15.54694629 XMR / 100 XMR
27.33% Đăng nhập
TRX TRX
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
10,050.57846023 TRX / 100,000 TRX
21.4% Đăng nhập
MATIC MATIC
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
649.38840626 MATIC / 50,000 MATIC
21.04% Đăng nhập
XRP XRP
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
5,791.87023572 XRP / 50,000 XRP
12.01% Đăng nhập
DOGE DOGE
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
28,635.97459633 DOGE / 100,000 DOGE
11.4% Đăng nhập
AVAX AVAX
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
15.17738689 AVAX / 2,000 AVAX
3.43% Đăng nhập
ZIL ZIL
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
100,042.58020407 ZIL / 500,000 ZIL
0.02% Đăng nhập