Staking

Hưởng lợi một phần từ khối lượng giao dịch của sàn bằng cách đóng góp thanh khoản của bạn. Tài sản được stake được đại diện bằng token chuyên biệt trên sàn với nhãn "Staking". Bạn có thể rút tài sản bất cứ lúc nào.

Số liệu Tổng số lượng stake APR
XMR XMR
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
2.321,49280234 XMR / 3.000 XMR
66.7% Stake XMR
TRX TRX
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
112.636,94293778 TRX / 1.000.000 TRX
56.72% Stake TRX
SOL SOL
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
107,97832426 SOL / 1.000 SOL
39.6% Stake SOL
BCH BCH
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
75,69654129 BCH / 200 BCH
38.21% Stake BCH
DOGE DOGE
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
14.488,31923025 DOGE / 100.000 DOGE
34.85% Stake DOGE
MATIC MATIC
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
4.599,47358491 MATIC / 50.000 MATIC
33.49% Stake MATIC
XLM XLM
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
19.162,34959584 XLM / 500.000 XLM
31.19% Stake XLM
AVAX AVAX
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
104,06444932 AVAX / 1.000 AVAX
14.78% Stake AVAX
XTZ XTZ
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
1.642,36938577 XTZ / 20.000 XTZ
8.27% Stake XTZ
XRP XRP
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
26.375,46988545 XRP / 100.000 XRP
7.77% Stake XRP
DAI DAI
 • Phân bổ: 0.1%
 • Phí rời stake: 0.5%
466,04116025 DAI / 250.000 DAI
- Stake DAI
ARB ARB
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
698,47742095 ARB / 25.000 ARB
- Stake ARB