Giá bằng Vietnam Dong (VND)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng VND
BTC BTC 1,327,080,906.65530539
USDT USDT 25,640.12384583
USDC USDC 25,660.05900641
ETH ETH 76,965,296.13562520
BCH BCH 6,783,878.40306732
LTC LTC 1,801,227.23627058
XMR XMR 3,212,771.32949830
DASH DASH 780,969.54584823
DOGE DOGE 2,208.01485063
BNB BNB 9,885,040.04840180
BUSD BUSD 25,999.00942555
MATIC MATIC 25,507.49154854
SOL SOL 2,704,146.87798844
XRP XRP 14,125.61869855
ADA ADA 15,480.33945348
TRX TRX 3,656.79768453
XTZ XTZ 29,171.53748143
AVAX AVAX 970,460.04269674
ZIL ZIL 601.35727280
XEC XEC 0.85293153
DAI DAI 25,718.19105210
FDUSD FDUSD 25,820.39747002
CRO CRO 2,398.41852419
ZEC ZEC 712,474.42778442
FTM FTM 10,734.00846043
SHIB SHIB 0.25037616
PEPE PEPE 0.03136523
APE APE 44,388.95563147
LINK LINK 479,153.49280578
UNI UNI 192,934.56077846
SUSHI SUSHI 34,629.74707120
YFI YFI 196,403,786.18262991
ARB ARB 48,104.81064252
GMX GMX 1,203,544.42364922
COMP COMP 1,547,429.87003437
AAVE AAVE 2,400,560.41127356
WBTC WBTC 1,341,620,660.10167503
WETH WETH 77,543,768.50227273
GUSD GUSD 25,864.04654752
XAUT XAUT 52,004,501.97585938
XLM XLM 3,005.85747250
BAT BAT 6,612.40475265
OP OP 95,281.78334996
ETC ETC 674,142.77931910
DOT DOT 197,446.42879892
GRT GRT 7,371.25776891
TON TON 55,748.98574386
MKR MKR 52,963,799.84833878
LRC LRC 6,711.94545884
ENS ENS 561,911.66267091
AXS AXS 203,168.87290149
SAND SAND 12,951.25023102
MANA MANA 12,706.95656734
EURT EURT 27,872.22462785
EUROC EUROC 28,225.66700286
QNT QNT 2,693,840.42513994
SNX SNX 92,910.67082499
AMP AMP 142.26971528
FRAX FRAX 26,034.15028603
USDD USDD 25,966.01555844
LEO LEO 107,232.99259000
1INCH 1INCH 11,566.90276539
WLD WLD 223,281.31195667