Giá bằng Bitcoin (BTC)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng BTC
VND VND 0.00000000
USDT USDT 0.00001490
USDC USDC 0.00001492
ETH ETH 0.05596412
BCH BCH 0.00703230
LTC LTC 0.00125449
XMR XMR 0.00220385
DASH DASH 0.00045068
DOGE DOGE 0.00000241
BNB BNB 0.00897040
MATIC MATIC 0.00001061
SOL SOL 0.00251158
XRP XRP 0.00000787
ADA ADA 0.00000678
TRX TRX 0.00000170
XTZ XTZ 0.00001443
AVAX AVAX 0.00055476
ZIL ZIL 0.00000037
XEC XEC 0.00000000
DAI DAI 0.00001496
FDUSD FDUSD 0.00001503
ZEC ZEC 0.00040395
FTM FTM 0.00001195
SHIB SHIB 0.00000000
PEPE PEPE 0.00000000
APE APE 0.00001925
LINK LINK 0.00027374
ARB ARB 0.00001715
GMX GMX 0.00052936
COMP COMP 0.00089843
AAVE AAVE 0.00155219
STETH STETH 0.05652017
WBTC WBTC 1.02351634
WETH WETH 0.05642916
GUSD GUSD 0.00001504
XAUT XAUT 0.03497250
XLM XLM 0.00000161
BAT BAT 0.00000364
OP OP 0.00003713
ETC ETC 0.00045076
DOT DOT 0.00010712
TON TON 0.00009873
MKR MKR 0.04041298
LRC LRC 0.00000416
ENS ENS 0.00038608
EURT EURT 0.00001604
QNT QNT 0.00136991
SNX SNX 0.00004246
AMP AMP 0.00000012
FRAX FRAX 0.00001507
USDD USDD 0.00001505
1INCH 1INCH 0.00000709
WLD WLD 0.00007444
CELO CELO 0.00001269