Giá bằng Bitcoin (BTC)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng BTC
VND VND 0.00000000
USDT USDT 0.00001570
USDC USDC 0.00001572
ETH ETH 0.05524609
BCH BCH 0.00610995
LTC LTC 0.00117891
XMR XMR 0.00261545
DASH DASH 0.00037929
DOGE DOGE 0.00000198
BNB BNB 0.00932729
MATIC MATIC 0.00000909
SOL SOL 0.00215143
XRP XRP 0.00000777
ADA ADA 0.00000600
TRX TRX 0.00000190
XTZ XTZ 0.00001243
AVAX AVAX 0.00039943
ZIL ZIL 0.00000028
XEC XEC 0.00000000
DAI DAI 0.00001575
FDUSD FDUSD 0.00001582
CRO CRO 0.00000147
ZEC ZEC 0.00031878
FTM FTM 0.00000910
SHIB SHIB 0.00000000
PEPE PEPE 0.00000000
APE APE 0.00001490
LINK LINK 0.00021950
ARB ARB 0.00001278
GMX GMX 0.00043582
COMP COMP 0.00077396
AAVE AAVE 0.00127138
STETH STETH 0.05579952
WBTC WBTC 1.02332102
WETH WETH 0.05569855
GUSD GUSD 0.00001584
XAUT XAUT 0.03662853
XLM XLM 0.00000146
BAT BAT 0.00000300
OP OP 0.00002881
ETC ETC 0.00037615
DOT DOT 0.00009056
TON TON 0.00011519
MKR MKR 0.03957173
LRC LRC 0.00000273
ENS ENS 0.00041554
EURT EURT 0.00001643
QNT QNT 0.00119372
SNX SNX 0.00003160
AMP AMP 0.00000007
FRAX FRAX 0.00001585
USDD USDD 0.00001581
1INCH 1INCH 0.00000639
WLD WLD 0.00004816
AUSDT AUSDT 0.00001595