Giá bằng Loopring (LRC)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng LRC
VND VND 0.00015906
BTC BTC 271,306.86153316
USDT USDT 4.04370609
USDC USDC 4.04553137
ETH ETH 12,580.94995777
BCH BCH 1,987.60242910
LTC LTC 341.65639072
XMR XMR 562.11858757
DASH DASH 119.48108825
DOGE DOGE 0.61970560
BNB BNB 2,346.88393143
MATIC MATIC 2.81474985
SOL SOL 728.61835204
XRP XRP 2.10470688
ADA ADA 1.91905528
TRX TRX 0.50341893
XTZ XTZ 3.75172780
AVAX AVAX 148.01975873
ZIL ZIL 0.09355704
XEC XEC 0.00020098
DAI DAI 4.05438462
FDUSD FDUSD 4.04967623
CRO CRO 0.50176198
ZEC ZEC 96.42083047
FTM FTM 3.61720573
SHIB SHIB 0.00009844
PEPE PEPE 0.00003852
APE APE 4.93357703
LINK LINK 68.36464859
ARB ARB 4.00325631
GMX GMX 122.46082202
COMP COMP 227.39504701
AAVE AAVE 353.47115494
STETH STETH 12,702.15436276
WBTC WBTC 274,328.89263646
WETH WETH 12,682.72073707
GUSD GUSD 4.07984434
XAUT XAUT 9,858.79895732
XLM XLM 0.43664083
BAT BAT 0.97524694
OP OP 10.39805433
ETC ETC 115.29394782
DOT DOT 28.93927285
TON TON 26.32296735
MKR MKR 11,463.94242235
ENS ENS 59.64441989
EURT EURT 4.39287319
QNT QNT 389.81941021
SNX SNX 10.59880520
AMP AMP 0.02816187
FRAX FRAX 4.08124346
USDD USDD 4.08592603
1INCH 1INCH 1.57187524
WLD WLD 19.67034769
CELO CELO 3.40996987