Giá bằng Ethereum Name Service (ENS)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng ENS
VND VND 0.00000155
BTC BTC 2,710.91563701
USDT USDT 0.03975575
USDC USDC 0.03981299
ETH ETH 150.45838632
BCH BCH 18.85727443
LTC LTC 3.35816214
XMR XMR 5.89789029
DASH DASH 1.20496986
DOGE DOGE 0.00648487
BNB BNB 23.95441893
MATIC MATIC 0.02841023
SOL SOL 6.73977157
XRP XRP 0.02108208
ADA ADA 0.01816259
TRX TRX 0.00453156
XTZ XTZ 0.03854616
AVAX AVAX 1.48189485
ZIL ZIL 0.00097704
XEC XEC 0.00000190
DAI DAI 0.03990316
FDUSD FDUSD 0.04017552
ZEC ZEC 1.08042094
FTM FTM 0.03197929
SHIB SHIB 0.00000107
PEPE PEPE 0.00000057
APE APE 0.05170376
LINK LINK 0.73526251
ARB ARB 0.04625086
GMX GMX 1.41223118
COMP COMP 2.41186273
AAVE AAVE 4.15620737
STETH STETH 151.83695139
WBTC WBTC 2,742.89047281
WETH WETH 151.61834191
GUSD GUSD 0.04010516
XAUT XAUT 93.43159760
XLM XLM 0.00429920
BAT BAT 0.00978065
OP OP 0.09991734
ETC ETC 1.21337621
DOT DOT 0.28684809
TON TON 0.26334650
MKR MKR 108.11582508
LRC LRC 0.01113830
EURT EURT 0.04281235
QNT QNT 3.66619649
SNX SNX 0.11381765
AMP AMP 0.00029669
FRAX FRAX 0.04041366
USDD USDD 0.04016858
1INCH 1INCH 0.01884995
WLD WLD 0.20657187
CELO CELO 0.03393565