Giá bằng Ethereum Classic (ETC)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng ETC
VND VND 0.00000133
BTC BTC 2,320.09983571
USDT USDT 0.03399321
USDC USDC 0.03404803
ETH ETH 128.88311405
BCH BCH 16.14923603
LTC LTC 2.91099120
XMR XMR 5.04922332
DASH DASH 1.03554940
DOGE DOGE 0.00557358
BNB BNB 20.49663717
MATIC MATIC 0.02437141
SOL SOL 5.78787504
XRP XRP 0.01805647
ADA ADA 0.01558255
TRX TRX 0.00387803
XTZ XTZ 0.03305654
AVAX AVAX 1.27310074
ZIL ZIL 0.00083629
XEC XEC 0.00000163
DAI DAI 0.03412118
FDUSD FDUSD 0.03432343
ZEC ZEC 0.92696300
FTM FTM 0.02750762
SHIB SHIB 0.00000093
PEPE PEPE 0.00000049
APE APE 0.04431995
LINK LINK 0.63053288
ARB ARB 0.03961115
GMX GMX 1.21814787
COMP COMP 2.06751004
AAVE AAVE 3.55450383
STETH STETH 130.10643987
WBTC WBTC 2,347.56559104
WETH WETH 129.85461833
GUSD GUSD 0.03431990
XAUT XAUT 79.97995767
XLM XLM 0.00368567
BAT BAT 0.00838275
OP OP 0.08567729
DOT DOT 0.24597570
TON TON 0.22553489
MKR MKR 92.40001723
LRC LRC 0.00957846
ENS ENS 0.88347174
EURT EURT 0.03659664
QNT QNT 3.14881419
SNX SNX 0.09747281
AMP AMP 0.00025481
FRAX FRAX 0.03457850
USDD USDD 0.03434560
1INCH 1INCH 0.01614006
WLD WLD 0.17676644
CELO CELO 0.02909432