Giá bằng Dai Stablecoin (DAI)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng DAI
VND VND 0.00003960
BTC BTC 69,031.99806983
USDT USDT 1.01329880
USDC USDC 1.01480989
ETH ETH 3,818.42893689
BCH BCH 478.75258399
LTC LTC 85.36057284
XMR XMR 150.09759003
DASH DASH 30.60601396
DOGE DOGE 0.16404140
BNB BNB 610.81934369
MATIC MATIC 0.72152935
SOL SOL 171.29916614
XRP XRP 0.53556121
ADA ADA 0.46055703
TRX TRX 0.11548613
XTZ XTZ 0.97719360
AVAX AVAX 37.84686953
ZIL ZIL 0.02482703
XEC XEC 0.00004821
FDUSD FDUSD 1.02385647
ZEC ZEC 27.61623959
FTM FTM 0.81252752
SHIB SHIB 0.00002686
PEPE PEPE 0.00001427
APE APE 1.31083663
LINK LINK 18.64466271
ARB ARB 1.16886943
GMX GMX 35.70858232
COMP COMP 61.13511771
AAVE AAVE 105.13764473
STETH STETH 3,853.25206639
WBTC WBTC 69,636.94181762
WETH WETH 3,846.66929794
GUSD GUSD 1.02302543
XAUT XAUT 2,375.64384076
XLM XLM 0.10941314
BAT BAT 0.24802941
OP OP 2.52961669
ETC ETC 30.65504745
DOT DOT 7.28932163
TON TON 6.70804461
MKR MKR 2,752.84904603
LRC LRC 0.28189919
ENS ENS 26.27234258
EURT EURT 1.09339925
QNT QNT 93.15267329
SNX SNX 2.89334865
AMP AMP 0.00791968
FRAX FRAX 1.02669174
USDD USDD 1.02344281
1INCH 1INCH 0.48326094
WLD WLD 5.10613255
CELO CELO 0.86380738