Giá bằng Dai Stablecoin (DAI)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng DAI
VND VND 0.00003970
BTC BTC 67,133.74118503
USDT USDT 1.01331501
USDC USDC 1.01407501
ETH ETH 3,631.69984980
BCH BCH 441.80108607
LTC LTC 80.78996762
XMR XMR 176.98052705
DASH DASH 26.79000016
DOGE DOGE 0.14035585
BNB BNB 623.39337976
MATIC MATIC 0.62894957
SOL SOL 148.95383042
XRP XRP 0.50064232
ADA ADA 0.42466713
TRX TRX 0.11914620
XTZ XTZ 0.84281714
AVAX AVAX 31.07175530
ZIL ZIL 0.02056803
XEC XEC 0.00003831
FDUSD FDUSD 1.02289772
ZEC ZEC 23.27199331
FTM FTM 0.64928379
SHIB SHIB 0.00002135
PEPE PEPE 0.00001217
APE APE 1.08519495
LINK LINK 15.34011202
ARB ARB 0.95502208
GMX GMX 33.75135140
COMP COMP 55.08735622
AAVE AAVE 88.03145904
STETH STETH 3,668.43975544
WBTC WBTC 68,074.52030269
WETH WETH 3,659.60149076
GUSD GUSD 1.02447356
XAUT XAUT 2,371.33650230
XLM XLM 0.10051126
BAT BAT 0.22021929
OP OP 2.12279389
ETC ETC 26.20013900
DOT DOT 6.43036255
TON TON 8.29899198
MKR MKR 2,366.13155689
LRC LRC 0.20138332
ENS ENS 24.10163959
EURT EURT 1.07398815
QNT QNT 85.19887753
SNX SNX 2.25842139
AMP AMP 0.00562489
FRAX FRAX 1.02672927
USDD USDD 1.02488661
1INCH 1INCH 0.42730671
WLD WLD 3.53887870