Giá bằng First Digital Dollar (FDUSD)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng FDUSD
VND VND 0.00004009
BTC BTC 68,324.15602909
USDT USDT 1.01941437
USDC USDC 1.02002075
ETH ETH 3,169.82326438
BCH BCH 499.23461655
LTC LTC 86.12219564
XMR XMR 141.76981978
DASH DASH 30.15477094
DOGE DOGE 0.15594970
BNB BNB 591.06778550
MATIC MATIC 0.70853413
SOL SOL 183.79739558
XRP XRP 0.53003275
ADA ADA 0.48334727
TRX TRX 0.12699025
XTZ XTZ 0.94445045
AVAX AVAX 37.35202924
ZIL ZIL 0.02357882
XEC XEC 0.00005053
DAI DAI 1.02162608
CRO CRO 0.12646868
ZEC ZEC 24.31531664
FTM FTM 0.91233439
SHIB SHIB 0.00002482
PEPE PEPE 0.00000971
APE APE 1.24184323
LINK LINK 17.17620881
ARB ARB 1.01032279
GMX GMX 30.87089697
COMP COMP 57.34108979
AAVE AAVE 89.21608604
STETH STETH 3,200.71536334
WBTC WBTC 69,159.24731296
WETH WETH 3,193.99741506
GUSD GUSD 1.02890939
XAUT XAUT 2,476.86401263
XLM XLM 0.10997704
BAT BAT 0.24573039
OP OP 2.62059090
ETC ETC 29.04360171
DOT DOT 7.28538549
TON TON 6.62382654
MKR MKR 2,893.23339773
LRC LRC 0.26193942
ENS ENS 15.01217610
EURT EURT 1.10765630
QNT QNT 98.18036595
SNX SNX 2.67265379
AMP AMP 0.00710335
FRAX FRAX 1.02947601
USDD USDD 1.02846448
1INCH 1INCH 0.39676105
WLD WLD 4.97206037
CELO CELO 0.85850523