Giá bằng Quant (QNT)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng QNT
VND VND 0.00000044
BTC BTC 766.77615321
USDT USDT 0.01128158
USDC USDC 0.01129573
ETH ETH 42.39533598
BCH BCH 5.31621743
LTC LTC 0.94974255
XMR XMR 1.66786474
DASH DASH 0.34076344
DOGE DOGE 0.00182235
BNB BNB 6.79029436
MATIC MATIC 0.00802963
SOL SOL 1.89925838
XRP XRP 0.00595672
ADA ADA 0.00513060
TRX TRX 0.00128370
XTZ XTZ 0.01089930
AVAX AVAX 0.42014988
ZIL ZIL 0.00027624
XEC XEC 0.00000054
DAI DAI 0.01131881
FDUSD FDUSD 0.01138382
ZEC ZEC 0.30669083
FTM FTM 0.00902342
SHIB SHIB 0.00000030
PEPE PEPE 0.00000016
APE APE 0.01455982
LINK LINK 0.20713835
ARB ARB 0.01299547
GMX GMX 0.39785170
COMP COMP 0.67932591
AAVE AAVE 1.16988516
STETH STETH 42.80462790
WBTC WBTC 774.80108490
WETH WETH 42.72248467
GUSD GUSD 0.01138963
XAUT XAUT 26.45596001
XLM XLM 0.00121727
BAT BAT 0.00275629
OP OP 0.02813297
ETC ETC 0.34128369
DOT DOT 0.08105731
TON TON 0.07474020
MKR MKR 30.59138858
LRC LRC 0.00314138
ENS ENS 0.29230741
EURT EURT 0.01217049
SNX SNX 0.03218459
AMP AMP 0.00008858
FRAX FRAX 0.01141429
USDD USDD 0.01139963
1INCH 1INCH 0.00536248
WLD WLD 0.05643138
CELO CELO 0.00960440