Giá bằng Stellar (XLM)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng XLM
VND VND 0.00037865
BTC BTC 646,527.15503676
USDT USDT 9.62771106
USDC USDC 9.63195233
ETH ETH 30,012.16182559
BCH BCH 4,773.04710390
LTC LTC 814.62698114
XMR XMR 1,335.45839411
DASH DASH 284.91341135
DOGE DOGE 1.48035916
BNB BNB 5,594.02707241
MATIC MATIC 6.70888577
SOL SOL 1,739.51319408
XRP XRP 5.00672163
ADA ADA 4.57397064
TRX TRX 1.19837990
XTZ XTZ 8.92894568
AVAX AVAX 353.43362099
ZIL ZIL 0.22289213
XEC XEC 0.00047956
DAI DAI 9.65712493
FDUSD FDUSD 9.64401931
CRO CRO 1.19502064
ZEC ZEC 230.49783614
FTM FTM 8.64238852
SHIB SHIB 0.00023479
PEPE PEPE 0.00009173
APE APE 11.76607791
LINK LINK 162.94797669
ARB ARB 9.54545478
GMX GMX 292.73504550
COMP COMP 542.82940046
AAVE AAVE 842.87677034
STETH STETH 30,302.86105765
WBTC WBTC 654,131.47524329
WETH WETH 30,249.48382127
GUSD GUSD 9.72043769
XAUT XAUT 23,499.43229206
BAT BAT 2.32651747
OP OP 24.81507884
ETC ETC 275.04910340
DOT DOT 69.11933522
TON TON 62.81280877
MKR MKR 27,337.45139578
LRC LRC 2.47822879
ENS ENS 142.47614203
EURT EURT 10.46072988
QNT QNT 929.89724627
SNX SNX 25.33265885
AMP AMP 0.06739823
FRAX FRAX 9.72764901
USDD USDD 9.71863385
1INCH 1INCH 3.74052211
WLD WLD 46.82196459
CELO CELO 8.10253153