Giá bằng Wrapped Ether (WETH)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng WETH
VND VND 0.00000001
BTC BTC 22.23488534
USDT USDT 0.00033157
USDC USDC 0.00033178
ETH ETH 1.02891752
BCH BCH 0.16307457
LTC LTC 0.02797031
XMR XMR 0.04568077
DASH DASH 0.00980729
DOGE DOGE 0.00005095
BNB BNB 0.19192437
MATIC MATIC 0.00023005
SOL SOL 0.05946672
XRP XRP 0.00017236
ADA ADA 0.00015687
TRX TRX 0.00004131
XTZ XTZ 0.00030547
AVAX AVAX 0.01207016
ZIL ZIL 0.00000765
XEC XEC 0.00000002
DAI DAI 0.00033265
FDUSD FDUSD 0.00033163
CRO CRO 0.00004078
ZEC ZEC 0.00789275
FTM FTM 0.00029666
SHIB SHIB 0.00000001
PEPE PEPE 0.00000000
APE APE 0.00040138
LINK LINK 0.00553017
ARB ARB 0.00032692
GMX GMX 0.00996223
COMP COMP 0.01853402
AAVE AAVE 0.02885464
STETH STETH 1.03872882
WBTC WBTC 22.47740423
GUSD GUSD 0.00033452
XAUT XAUT 0.80487095
XLM XLM 0.00003564
BAT BAT 0.00007949
OP OP 0.00084702
ETC ETC 0.00941098
DOT DOT 0.00236377
TON TON 0.00215797
MKR MKR 0.93485353
LRC LRC 0.00008459
ENS ENS 0.00487362
EURT EURT 0.00036014
QNT QNT 0.03182445
SNX SNX 0.00086659
AMP AMP 0.00000231
FRAX FRAX 0.00033479
USDD USDD 0.00033385
1INCH 1INCH 0.00012835
WLD WLD 0.00160550
CELO CELO 0.00027877