Giá bằng Bitcoin Cash (BCH)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng BCH
VND VND 0.00000008
BTC BTC 140.50069638
USDT USDT 0.00209526
USDC USDC 0.00209657
ETH ETH 6.50165832
LTC LTC 0.17674247
XMR XMR 0.28865360
DASH DASH 0.06197157
DOGE DOGE 0.00032181
BNB BNB 1.21275679
MATIC MATIC 0.00145369
SOL SOL 0.37576609
XRP XRP 0.00108914
ADA ADA 0.00099123
TRX TRX 0.00026101
XTZ XTZ 0.00193026
AVAX AVAX 0.07627049
ZIL ZIL 0.00004832
XEC XEC 0.00000010
DAI DAI 0.00210186
FDUSD FDUSD 0.00209552
CRO CRO 0.00025771
ZEC ZEC 0.04987376
FTM FTM 0.00187457
SHIB SHIB 0.00000005
PEPE PEPE 0.00000002
APE APE 0.00253630
LINK LINK 0.03494476
ARB ARB 0.00206576
GMX GMX 0.06295063
COMP COMP 0.11711520
AAVE AAVE 0.18233044
STETH STETH 6.56365527
WBTC WBTC 142.03315638
WETH WETH 6.55058178
GUSD GUSD 0.00211383
XAUT XAUT 5.08592364
XLM XLM 0.00022521
BAT BAT 0.00050232
OP OP 0.00535223
ETC ETC 0.05946734
DOT DOT 0.01493650
TON TON 0.01363604
MKR MKR 5.90727452
LRC LRC 0.00053451
ENS ENS 0.03079605
EURT EURT 0.00227572
QNT QNT 0.20109648
SNX SNX 0.00547595
AMP AMP 0.00001460
FRAX FRAX 0.00211552
USDD USDD 0.00210958
1INCH 1INCH 0.00081103
WLD WLD 0.01014504
CELO CELO 0.00176156