Giá bằng Synthetix (SNX)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng SNX
VND VND 0.00001395
BTC BTC 24,769.97152929
USDT USDT 0.35439630
USDC USDC 0.35466945
ETH ETH 1,346.81592752
BCH BCH 181.56981919
LTC LTC 31.28263247
XMR XMR 50.16510000
DASH DASH 11.09682814
DOGE DOGE 0.06101396
BNB BNB 223.04151737
MATIC MATIC 0.26119265
SOL SOL 63.72822438
XRP XRP 0.19238125
ADA ADA 0.17641829
TRX TRX 0.04471020
XTZ XTZ 0.35531979
AVAX AVAX 14.67588599
ZIL ZIL 0.00889648
XEC XEC 0.00001845
DAI DAI 0.35585834
FDUSD FDUSD 0.35733709
CRO CRO 0.04542781
ZEC ZEC 8.82293713
FTM FTM 0.30934501
SHIB SHIB 0.00000933
PEPE PEPE 0.00000501
APE APE 0.46579167
LINK LINK 6.02681340
ARB ARB 0.42531930
GMX GMX 11.73241505
COMP COMP 22.14175229
AAVE AAVE 34.68252559
STETH STETH 1,360.42464888
WBTC WBTC 25,121.47150866
WETH WETH 1,358.08641715
GUSD GUSD 0.35682903
XAUT XAUT 859.21809800
XLM XLM 0.04019376
BAT BAT 0.09102367
OP OP 0.99338937
ETC ETC 11.22827543
DOT DOT 2.74347975
TON TON 2.28549264
MKR MKR 1,091.18474171
LRC LRC 0.10437111
ENS ENS 7.71536770
EURT EURT 0.38536988
QNT QNT 35.44906975
AMP AMP 0.00258676
FRAX FRAX 0.35774358
USDD USDD 0.35747670
1INCH 1INCH 0.15146607
WLD WLD 1.82185376
CELO CELO 0.32766578