Giá bằng Aave (AAVE)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng AAVE
VND VND 0.00000047
BTC BTC 794.83335653
USDT USDT 0.01184226
USDC USDC 0.01184875
ETH ETH 36.84625870
BCH BCH 5.81847280
LTC LTC 1.00066731
XMR XMR 1.64731598
DASH DASH 0.34988074
DOGE DOGE 0.00181473
BNB BNB 6.86800201
MATIC MATIC 0.00823292
SOL SOL 2.13566179
XRP XRP 0.00615880
ADA ADA 0.00561633
TRX TRX 0.00147558
XTZ XTZ 0.01097419
AVAX AVAX 0.43401758
ZIL ZIL 0.00027398
XEC XEC 0.00000059
DAI DAI 0.01186929
FDUSD FDUSD 0.01185439
CRO CRO 0.00146952
ZEC ZEC 0.28253552
FTM FTM 0.01060101
SHIB SHIB 0.00000029
PEPE PEPE 0.00000011
APE APE 0.01442979
LINK LINK 0.19958157
ARB ARB 0.01173960
GMX GMX 0.35870908
COMP COMP 0.66628351
STETH STETH 37.19119886
WBTC WBTC 803.60639042
WETH WETH 37.11313864
GUSD GUSD 0.01195557
XAUT XAUT 28.78029802
XLM XLM 0.00127789
BAT BAT 0.00285530
OP OP 0.03045035
ETC ETC 0.33747655
DOT DOT 0.08465364
TON TON 0.07696656
MKR MKR 33.61836541
LRC LRC 0.00304364
ENS ENS 0.17443626
EURT EURT 0.01287058
QNT QNT 1.14082169
SNX SNX 0.03105531
AMP AMP 0.00008254
FRAX FRAX 0.01196215
USDD USDD 0.01195040
1INCH 1INCH 0.00461023
WLD WLD 0.05777361
CELO CELO 0.00998035