Giá bằng Decentralized USD (USDD)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng USDD
VND VND 0.00004047
BTC BTC 71,699.32940484
USDT USDT 1.02816206
USDC USDC 1.02885551
ETH ETH 3,895.33354170
BCH BCH 526.76169332
LTC LTC 90.53033542
XMR XMR 145.50527579
DASH DASH 32.14960787
DOGE DOGE 0.17629668
BNB BNB 642.83987786
MATIC MATIC 0.75562482
SOL SOL 183.77195024
XRP XRP 0.55661183
ADA ADA 0.50841287
TRX TRX 0.12949800
XTZ XTZ 1.02507089
AVAX AVAX 42.35528497
ZIL ZIL 0.02573935
XEC XEC 0.00005320
DAI DAI 1.03255008
FDUSD FDUSD 1.03614455
CRO CRO 0.13124531
ZEC ZEC 25.47618619
FTM FTM 0.89320542
SHIB SHIB 0.00002690
PEPE PEPE 0.00001443
APE APE 1.34314796
LINK LINK 17.36760045
ARB ARB 1.22327397
GMX GMX 33.82719223
COMP COMP 63.94591852
AAVE AAVE 100.45075508
STETH STETH 3,921.53039889
WBTC WBTC 72,827.01053133
WETH WETH 3,918.60884312
GUSD GUSD 1.03545529
XAUT XAUT 2,492.37562163
XLM XLM 0.11614080
BAT BAT 0.26243806
OP OP 2.87160610
ETC ETC 32.41136050
DOT DOT 7.90385780
TON TON 6.58893447
MKR MKR 3,160.37767900
LRC LRC 0.30118625
ENS ENS 22.32494457
EURT EURT 1.11840684
QNT QNT 102.47639723
SNX SNX 3.00126032
AMP AMP 0.00748925
FRAX FRAX 1.03545641
1INCH 1INCH 0.43704172
WLD WLD 5.24497278
CELO CELO 0.94706943