Giá bằng Binance Coin (BNB)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng BNB
VND VND 0.00000006
BTC BTC 115.42684673
USDT USDT 0.00164782
USDC USDC 0.00164894
ETH ETH 6.23395465
BCH BCH 0.84569017
LTC LTC 0.14546639
XMR XMR 0.23058643
DASH DASH 0.05192144
DOGE DOGE 0.00028146
MATIC MATIC 0.00121262
SOL SOL 0.30361801
XRP XRP 0.00089349
ADA ADA 0.00082016
TRX TRX 0.00020749
XTZ XTZ 0.00166307
AVAX AVAX 0.06939683
ZIL ZIL 0.00004132
XEC XEC 0.00000009
DAI DAI 0.00165504
FDUSD FDUSD 0.00166571
CRO CRO 0.00021125
ZEC ZEC 0.04088948
FTM FTM 0.00145345
SHIB SHIB 0.00000004
PEPE PEPE 0.00000002
APE APE 0.00216139
LINK LINK 0.02785488
ARB ARB 0.00198054
GMX GMX 0.05440007
COMP COMP 0.10287878
AAVE AAVE 0.16165906
STETH STETH 6.29209631
WBTC WBTC 116.65951439
WETH WETH 6.28358079
GUSD GUSD 0.00165825
XAUT XAUT 3.99572013
XLM XLM 0.00018714
BAT BAT 0.00042389
OP OP 0.00462986
ETC ETC 0.05193487
DOT DOT 0.01273904
TON TON 0.01058840
MKR MKR 5.03561376
LRC LRC 0.00048356
ENS ENS 0.03514287
EURT EURT 0.00179248
QNT QNT 0.16566738
SNX SNX 0.00482623
AMP AMP 0.00001213
FRAX FRAX 0.00166461
USDD USDD 0.00166066
1INCH 1INCH 0.00070793
WLD WLD 0.00845953
CELO CELO 0.00152320