Giá bằng Solana (SOL)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng SOL
VND VND 0.00000023
BTC BTC 386.31716920
USDT USDT 0.00576920
USDC USDC 0.00577266
ETH ETH 17.90095946
BCH BCH 2.82689967
LTC LTC 0.48669474
XMR XMR 0.79788356
DASH DASH 0.17016324
DOGE DOGE 0.00088546
BNB BNB 3.33484918
MATIC MATIC 0.00399891
XRP XRP 0.00299704
ADA ADA 0.00272761
TRX TRX 0.00071852
XTZ XTZ 0.00532335
AVAX AVAX 0.20994792
ZIL ZIL 0.00013305
XEC XEC 0.00000029
DAI DAI 0.00578762
FDUSD FDUSD 0.00577416
CRO CRO 0.00071035
ZEC ZEC 0.13696497
FTM FTM 0.00514857
SHIB SHIB 0.00000014
PEPE PEPE 0.00000005
APE APE 0.00698645
LINK LINK 0.09635100
ARB ARB 0.00568792
GMX GMX 0.17327677
COMP COMP 0.32233827
AAVE AAVE 0.50197655
STETH STETH 18.06914504
WBTC WBTC 390.84797490
WETH WETH 18.04137903
GUSD GUSD 0.00581577
XAUT XAUT 13.98156409
XLM XLM 0.00062107
BAT BAT 0.00138499
OP OP 0.01475863
ETC ETC 0.16361387
DOT DOT 0.04110526
TON TON 0.03749314
MKR MKR 16.28148271
LRC LRC 0.00147298
ENS ENS 0.08462426
EURT EURT 0.00626876
QNT QNT 0.55361624
SNX SNX 0.01504715
AMP AMP 0.00004018
FRAX FRAX 0.00583045
USDD USDD 0.00581802
1INCH 1INCH 0.00223586
WLD WLD 0.02804602
CELO CELO 0.00484811