Giá bằng USD Coin (USDC)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng USDC
VND VND 0.00003975
BTC BTC 67,739.77459969
USDT USDT 1.01042595
ETH ETH 3,137.00484107
BCH BCH 495.41714632
LTC LTC 85.21478062
XMR XMR 139.20791767
DASH DASH 29.88308272
DOGE DOGE 0.15525470
BNB BNB 584.75930678
MATIC MATIC 0.70106692
SOL SOL 181.50472441
XRP XRP 0.52542404
ADA ADA 0.47828026
TRX TRX 0.12592099
XTZ XTZ 0.93089897
AVAX AVAX 36.78269137
ZIL ZIL 0.02330367
XEC XEC 0.00005007
DAI DAI 1.01372642
FDUSD FDUSD 1.01059706
CRO CRO 0.12428665
ZEC ZEC 24.07552277
FTM FTM 0.90261076
SHIB SHIB 0.00002456
PEPE PEPE 0.00000960
APE APE 1.22375341
LINK LINK 16.85268155
ARB ARB 0.99624597
GMX GMX 30.35896996
COMP COMP 56.48072058
AAVE AAVE 87.93183589
STETH STETH 3,167.01567907
WBTC WBTC 68,497.81273001
WETH WETH 3,161.97951919
GUSD GUSD 1.01943109
XAUT XAUT 2,456.08746399
XLM XLM 0.10861288
BAT BAT 0.24260271
OP OP 2.58120017
ETC ETC 28.67909962
DOT DOT 7.20337345
TON TON 6.57620256
MKR MKR 2,848.87975459
LRC LRC 0.25777549
ENS ENS 14.86208061
EURT EURT 1.09750363
QNT QNT 96.98206570
SNX SNX 2.64086610
AMP AMP 0.00704095
FRAX FRAX 1.02024346
USDD USDD 1.01817054
1INCH 1INCH 0.39152137
WLD WLD 4.89261382
CELO CELO 0.84979547