Giá bằng Gemini Dollar (GUSD)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng GUSD
VND VND 0.00004017
BTC BTC 68,524.67672136
USDT USDT 1.02132932
USDC USDC 1.02179034
ETH ETH 3,177.60311638
BCH BCH 502.01389355
LTC LTC 86.29303952
XMR XMR 141.97574759
DASH DASH 30.17764792
DOGE DOGE 0.15652065
BNB BNB 592.75855316
MATIC MATIC 0.71092866
SOL SOL 184.02902435
XRP XRP 0.53159127
ADA ADA 0.48470076
TRX TRX 0.12714982
XTZ XTZ 0.94758361
AVAX AVAX 37.38573384
ZIL ZIL 0.02362994
XEC XEC 0.00005076
DAI DAI 1.02402642
FDUSD FDUSD 1.02283721
CRO CRO 0.12673132
ZEC ZEC 24.35325889
FTM FTM 0.91360702
SHIB SHIB 0.00002486
PEPE PEPE 0.00000973
APE APE 1.24608633
LINK LINK 17.26703636
ARB ARB 1.01111282
GMX GMX 30.93024700
COMP COMP 57.43375599
AAVE AAVE 89.27712512
STETH STETH 3,208.21602688
WBTC WBTC 69,287.95894441
WETH WETH 3,203.30762570
XAUT XAUT 2,490.06238764
XLM XLM 0.11028350
BAT BAT 0.24632064
OP OP 2.62626351
ETC ETC 29.12009102
DOT DOT 7.30926710
TON TON 6.64846004
MKR MKR 2,895.47763004
LRC LRC 0.26183187
ENS ENS 15.06454562
EURT EURT 1.10951936
QNT QNT 98.45769810
SNX SNX 2.67696768
AMP AMP 0.00711292
FRAX FRAX 1.03081023
USDD USDD 1.03199292
1INCH 1INCH 0.39701260
WLD WLD 4.96819066
CELO CELO 0.86126492