Giá bằng Polkadot (DOT)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng DOT
VND VND 0.00000580
BTC BTC 9,872.41561418
USDT USDT 0.14757860
USDC USDC 0.14765194
ETH ETH 457.62153224
BCH BCH 72.07335646
LTC LTC 12.45422824
XMR XMR 20.46595713
DASH DASH 4.35295301
DOGE DOGE 0.02261211
BNB BNB 85.22875248
MATIC MATIC 0.10216783
SOL SOL 26.45529319
XRP XRP 0.07660409
ADA ADA 0.06971042
TRX TRX 0.01838431
XTZ XTZ 0.13600204
AVAX AVAX 5.36739594
ZIL ZIL 0.00340117
XEC XEC 0.00000728
DAI DAI 0.14801253
FDUSD FDUSD 0.14773120
CRO CRO 0.01819421
ZEC ZEC 3.50036474
FTM FTM 0.13188920
SHIB SHIB 0.00000357
PEPE PEPE 0.00000140
APE APE 0.17874230
LINK LINK 2.45974197
ARB ARB 0.14543498
GMX GMX 4.43396136
COMP COMP 8.24025262
AAVE AAVE 12.84104894
STETH STETH 461.74463637
WBTC WBTC 9,989.98172073
WETH WETH 461.26011449
GUSD GUSD 0.14870245
XAUT XAUT 357.24960052
XLM XLM 0.01587841
BAT BAT 0.03539888
OP OP 0.37760559
ETC ETC 4.18680278
TON TON 0.95832833
MKR MKR 416.99077413
LRC LRC 0.03766602
ENS ENS 2.16025864
EURT EURT 0.16035464
QNT QNT 14.14627093
SNX SNX 0.38499738
AMP AMP 0.00102804
FRAX FRAX 0.14910782
USDD USDD 0.14880159
1INCH 1INCH 0.05717672
WLD WLD 0.71874365
CELO CELO 0.12394258