Thông tin

Phương thức chuyển khoản Nạp tiền Dịch vụ Phí mạng Phí nạp tiền Phí dịch vụ
VND VND Bank transfer - - ₫50,000
VND VND Balance - - -
VND VND Cash pickup Saigon - - ₫200,000
VND VND Cash pickup Hanoi - - ₫500,000
VND VND Cash pickup Hoi An - - ₫500,000
USD USD Balance - - -
BTC BTC ₫6,777 - -
BTC BTC Delayed ₫3,393 - -
BTC BTC Balance - - -
ETH ETH ₫323,970 - -
ETH ETH Balance - - -
USDT USDT ERC-20 [ETH] ₫583,612 - -
USDT USDT TRC-20 - - -
USDT USDT SLP - - -
USDT USDT Balance - - -
BCH BCH - - -
BCH BCH Balance - - -
LTC LTC - - -
LTC LTC Balance - - -
DASH DASH - - -
DASH DASH Balance - - -
DOGE DOGE ₫4,696 - -
DOGE DOGE Balance - - -
USDC USDC ERC-20 [ETH] ₫582,177 - -
USDC USDC Balance - - -
DAI DAI ERC-20 [ETH] ₫580,129 - -
DAI DAI Balance - - -
XMR XMR ₫1,073 - -
XMR XMR Balance - - -
ADA ADA ₫27,410 - -
ADA ADA Balance - - -
TRX TRX ₫1,029 - -
TRX TRX Balance - - -
XRP XRP ₫2,136 - -
XRP XRP Balance - - -