Thông tin
Tất cả các loại tiền điện tử được hỗ trợ, phương thức nạp rút và mức phí giao dịch

Phương thức chuyển khoản Nạp tiền Dịch vụ Phí mạng Phí nạp tiền Phí dịch vụ Phí GD Exchange balance index
VND VND Đồng Việt Nam 1%
VND Chuyển khoản ngân hàng * - - 25.000 ₫ - -
VND Paysend
- - - - -
VND Wise
- - - - -
VND Cash (Saigon) - 200.000 ₫ 200.000 ₫ 0.5% -
VND Cash (Hanoi, Hà Đông) - - 500.000 ₫ 1% -
VND Cash (Hue) - - 500.000 ₫ 1% -
USD USD Đô la Mỹ -
USD Số dư
- - - - -
BTC BTC Bitcoin 0.6%
BTC
0,0000267 BTC - - - -
BTC Bị trì hoãn 0,00001335 BTC - - - -
LN-BTC Lightning
- - 0,00000103 BTC 0.1% -
L-BTC Liquid
- - - 0.1% -
BTCB Binance Smart Chain
0,00000378 BTC - - 0.3% -
BTC.b Avalanche C-Chain
0,00000293 BTC - - 3.47% -
BTC Số dư
- - - - -
USDT USDT Tether USD 0.5%
USDT Tron
4,02835113 USDT - - - -25%
USDT Ethereum
9,73222527 USDT - - - 25%
USDT Polygon
0,00679654 USDT - - - 25%
USDT Arbitrum
0,05508932 USDT - - 0.3% -25%
USDT Binance Smart Chain
0,24044393 USDT - - 0.3% 25%
USDT.e Avalanche C-Chain
0,18974147 USDT - - 3.56% -
USDT Avalanche C-Chain
0,28318323 USDT - - 0.1% 25%
USDT Optimism
0,06172564 USDT - - 0.3% -
USDT Solana
0,02341693 USDT - - - -25%
USDT Polygon zkEVM
- - - 0.1% -
USDT Kusama
- - - 0.1% -
USDT Hermez Network
- - - 0.1% -
USDT Omise Go
- - - 0.1% -
USDT Tezos
- - - 0.1% -
USDT Polkadot
- - - 0.1% -
USDT Kava
- - - 0.1% -
USDT Liquid
- - - 0.1% -
USDT Omni
- - - 0.1% -
USDT Celo
- - - 0.1% -
USDT Ton
- - - 0.1% -25%
USDT Số dư
- - - - -
USDC USDC USD Coin 0.55%
USDC Ethereum
11,54202681 USDC - - - -25%
USDC Binance Smart Chain
0,24005898 USDC - - 0.3% -
USDC.e Avalanche C-Chain
0,18990726 USDC - - 2.7% -
USDC Avalanche C-Chain
0,28212409 USDC - - 0.3% -
USDC Solana
0,02327881 USDC - - 0.1% -25%
USDC.e Polygon
0,0067691 USDC - - 0.3% -
USDC Polygon
0,00669643 USDC - - 0.2% -25%
USDC.e Arbitrum
0,07673078 USDC - - 0.5% -
USDC Arbitrum
0,05517064 USDC - - - -25%
USDC.e Base
0,04996927 USDC - - 2.86% -
USDC.e Optimism
0,04996568 USDC - - 2.58% -
USDC Số dư
- - - - -
ETH ETH Ether 1%
ETH Ethereum 0,00085782 ETH - - - -19%
ETH ZKsync
0,00004607 ETH - - 3.11% -
ETH Optimism
0,00000356 ETH - - 0.5% -
ETH Arbitrum
0,00000203 ETH - - 0.5% -
ETH Base
0,00001751 ETH - - 3.55% -
ETH Binance Smart Chain
0,00007019 ETH - - 0.5% -
ETH Số dư
- - - - -
BCH BCH Bitcoin Cash 1.5%
BCH
- - - - -
BCH Số dư
- - - - -
sBCH Đã stake
- - - - -
LTC LTC Litecoin 1.799%
LTC
- - - - 25%
LTC Binance Smart Chain
0,00475212 LTC - - 2.5% -
LTC Số dư
- - - - -
XMR XMR Monero 2.69%
XMR
- - - - -
XMR Số dư
- - - - -
sXMR Đã stake
- - - - -
DASH DASH Dash 1.999%
DASH
0,00091811 DASH - - - -
DASH Số dư
- - - - -
DOGE DOGE Dogecoin 1.999%
DOGE
1 DOGE - - - 25%
DOGE Số dư
- - - - -
sDOGE Đã stake
- - - - -
BNB BNB Binance Coin 1.8%
BNB Binance Smart Chain
0,00008648 BNB - - 3.11% -
MATIC MATIC Polygon 1.999%
MATIC Polygon
0,00315008 MATIC - - - 25%
MATIC Ethereum
17,95152348 MATIC - 6,6222175 MATIC 0.1% -
MATIC Số dư
- - - - -
sMATIC Đã stake
- - - - -
SOL SOL Solana 1.8%
SOL Solana
0,00005 SOL - - - 25%
SOL Binance Smart Chain
0,0015344 SOL - - 0.5% 25%
SOL Số dư
- - - - -
sSOL Đã stake
- - - - -
XRP XRP Ripple 1.999%
XRP
0,09017419 XRP - 0,1025 XRP 1.99% -
XRP Số dư
- - - - -
sXRP Đã stake
- - - - -
ADA ADA Cardano 1.9999%
ADA
- - 0,3075 ADA 0.1% -
ADA Số dư
- - - - -
TRX TRX Tron 2.599%
TRX Tron
2 TRX - 1,025 TRX - -25%
TRX Số dư
- - - - -
sTRX Đã stake
- - - - -
XTZ XTZ Tezos 1.999%
XTZ Tezos
- - 0,205 XTZ 0.1% -
XTZ Binance Smart Chain
0,44566845 XTZ - - 2.5% -
XTZ Số dư
- - - - -
sXTZ Đã stake
- - - - -
AVAX AVAX Avalanche 1.9999%
AVAX
0,01068263 AVAX - - 0.1% -
AVAX Avalanche C-Chain
0,002625 AVAX - - 0.3% -
sAVAX Đã stake
- - - - -
AVAX Số dư
- - - - -
ZIL ZIL Zilliqa 2.999%
ZIL
- - 28,2408 ZIL 0.1% -
ZIL Số dư
- - - - -
sZIL Đã stake
- - - - -
XEC XEC eCash 1.8%
XEC
1.368,49237511 XEC - - 4.66% -
DAI DAI Dai Stablecoin 0.85%
DAI Ethereum
12,20863621 DAI - 4,5141 DAI 0.1% -25%
DAI Polygon
0,00668929 DAI - - 0.5% -
DAI Arbitrum
0,02917376 DAI - - 0.5% -
DAI Optimism
0,05998129 DAI - - 2.94% -
DAI.e Avalanche C-Chain
0,18990249 DAI - - 2.77% -
DAI Binance Smart Chain
0,23807303 DAI - - 0.5% -
DAI Base
0,0499647 DAI - - 3.31% -
DAI Số dư
- - - - -
sDAI Đã stake
- - - - -
FDUSD FDUSD First Digital Dollar 1%
FDUSD Ethereum
6,75211053 FDUSD - - 2.82% -
FDUSD Binance Smart Chain
0,14995857 FDUSD - - 3.04% -
CRO CRO Cronos 1.8%
ZEC ZEC Zcash 1.99%
ZEC Transparent
0,00262012 ZEC - 0,003075 ZEC 0.1% -
ALGO ALGO Algorand 1.8%
FTM FTM Fantom 1.8%
FTM FTM
0,0948974 FTM - - 3.5% -
FTM Ethereum
2,21959634 FTM - - 2.5% -
SHIB SHIB Shiba Inu 1.8%
SHIB Ethereum
70.447,69629258 SHIB - - 2.5% -
SHIB Binance Smart Chain
18.525,22101992 SHIB - - 2.5% -
PEPE PEPE Pepe 1.8%
PEPE Ethereum
280.760,74908881 PEPE - - 2.69% -
APE APE ApeCoin 1.8%
APE Ethereum
4,45266867 APE - - 3.86% -
ARB ARB Arbitrum 2.099%
ARB Arbitrum
0,06518156 ARB - - 3.27% -
ARB Ethereum
12,81962343 ARB - - 0.5% -
sARB Đã stake
- - - - -
GMX GMX GMX 1.8%
GMX Arbitrum
0,00182439 GMX - - 3.27% -
COMP COMP Compound 1.8%
COMP Ethereum
0,0662438 COMP - - 3.15% -
AAVE AAVE Aave 1.8%
AAVE Ethereum
0,01388561 AAVE - - 2.5% -
SRM SRM Serum 1.8%
STETH STETH Lido Staked Ether 2%
STETH Ethereum
0,0016781 STETH - - 2.76% -
WBTC WBTC Wrapped Bitcoin 1.8%
WBTC Ethereum
0,00073936 WBTC - 0,00003463 WBTC 0.1% -
WBTC Polygon
0,00000077 WBTC - - 3.66% -
WBTC Arbitrum
0,00000077 WBTC - - 3.36% -
WBTC Optimism
0,00000093 WBTC - - 3% -
WBTC Avalanche C-Chain
0,00000294 WBTC - - 3.16% -
WETH WETH Wrapped Ether 1.8%
WETH Ethereum
0,00150749 WETH - - 3.22% -
WETH Polygon
0,0000144 WETH - - 2.67% -
GUSD GUSD Gemini Dollar 1.5%
GUSD Ethereum
- - - 2.5% -
MIM MIM Magic Internet Money 1.8%
TUSD TUSD TrueUSD 20%
XAUT XAUT Tether Gold 0.8%
XAUT Ethereum
- - 0,00087182 XAUT 0.1% -
XAUT Polygon zkEVM
- - - 0.1% -
XAUT Số dư
- - - - -
XLM XLM Stellar 1.999%
XLM
0,43058357 XLM - - 1.99% -
sXLM Đã stake
- - - - -
BAT BAT Basic Attention Token 1.8%
BAT Ethereum
16,31873988 BAT - - 3.39% -
OP OP Optimism 1.8%
OP Optimism
0,03244783 OP - - 2.93% -
ETC ETC Ethereum Classic 1.999%
ETC
0,00199437 ETC - 0,01025 ETC 0.1% -24%
DOT DOT Polkadot 2.49%
DOT
0,02324629 DOT - - 2.5% -
NEO NEO Neo 1.8%
FIL FIL Filecoin 1.8%
KAS KAS Kaspa 2%
KAS
2,73502158 KAS - - 2.5% -
DGB DGB Digibyte 1.8%
DGB
4,78306896 DGB - - 2.5% -
ATOM ATOM Cosmos 1.8%
ATOM
0,00768806 ATOM - - 2.77% -
GRT GRT The Graph 1.8%
VET VET VeChain 1.8%
TON TON Toncoin 2.699%
TON
- - - 0.1% 25%
TON Ethereum
- - - 2.5% -
TON Số dư
- - - - -
sTON Đã stake
- - - - -
BTG BTG Bitcoin Gold 1.8%
BSV BSV Bitcoin SV 1.8%
BSV
0,00091033 BSV - - 2.5% -
MKR MKR Maker 1.8%
MKR
0,00049831 MKR - - 2.5% -
LRC LRC Loopring 1.8%
LRC
8,03646145 LRC - - 2.5% -
ENS ENS Ethereum Name Service 1.8%
ENS Ethereum
0,03134371 ENS - - 2.5% -
EGLD EGLD Elrond 1.8%
WAVES WAVES Waves 1.8%
WAVES
0,04147836 WAVES - - 2.5% -
OKB OKB OKB 1.8%
EURT EURT Tether EUR 1%
EURT Ethereum
8,02143398 EURT - - 0.1% -
EUROC EUROC Euro Coin 1.5%
QNT QNT Quant 1.8%
QNT Ethereum
0,02268629 QNT - - 2.5% -
SNX SNX Synthetix 1.8%
SNX Ethereum
2,18769368 SNX - - 3.26% -
AMP AMP Amp 1.8%
AMP Ethereum
656,45288185 AMP - - 3.98% -
FRAX FRAX Frax 1.8%
FRAX Ethereum
3,11918525 FRAX - - 3.71% -
USDD USDD Decentralized USD 1.8%
USDD Binance Smart Chain
0,33294556 USDD - - 2.5% -
LDO LDO Lido DAO 1.8%
SLP SLP Smooth Love Potion 1.8%
CHZ CHZ Chiliz 1.8%
1INCH 1INCH 1Inch 1.8%
1INCH Ethereum
14,18201122 1INCH - - 2.56% -
PAXG PAXG Paxos Gold 1.8%
WLD WLD Worldcoin 1.8%
WLD Ethereum
2,09007611 WLD - - 3.11% -
HT HT Huobi Token 2%
CELO CELO Celo 3%
CELO Celo
- - - 0.1% -
AUSDT AUSDT Tether Alloy 2%
AUSDT Ethereum
- - 2,22466 AUSDT 0.1% -
 • * Ngân Hàng hỗ trợ
  • VietinBank
  • Vietcombank
  • MBBank
  • ACB
  • VPBank
  • TPBank
  • MSB
  • NamABank
  • LienVietPostBank
  • VietCapitalBank
  • BIDV
  • Sacombank
  • VIB
  • HDBank
  • SeABank
  • GPBank
  • PVcomBank
  • NCB
  • ShinhanBank
  • SCB
  • PGBank
  • Agribank
  • Techcombank
  • SaigonBank
  • DongABank
  • BacABank
  • StandardChartered
  • Oceanbank
  • VRB
  • ABBANK
  • VietABank
  • Eximbank
  • VietBank
  • IndovinaBank
  • BaoVietBank
  • PublicBank
  • SHB
  • CBBank
  • OCB
  • KienLongBank
  • CIMB
  • HSBC
  • DBSBank
  • Nonghyup
  • HongLeong
  • IBK Bank
  • IBK Bank
  • Woori
  • UnitedOverseas
  • KookminHN
  • KookminHCM
  • COOPBANK