Thông tin

Phương thức chuyển khoản Nạp tiền Dịch vụ Phí mạng Phí nạp tiền Phí dịch vụ Phí GD
VND VND Đồng Việt Nam 1%
VND icon VND Bank transfer * - - ₫25,000 -
VND icon VND Balance - - - -
VND icon VND Cash pickup Saigon - - ₫200,000 0.5%
VND icon VND Cash pickup Hanoi - - ₫500,000 1%
VND icon VND Cash pickup Hoi An - - ₫500,000 1%
RUB RUB Rúp Nga 2%
RUB icon RUB Bank (card no.) - - RUB 150.00 -
RUB icon RUB Bank (phone no.) - - RUB 150.00 -
sRUB icon sRUB Staking - - - -
RUB icon RUB Balance - - - -
USD USD Đô la Mỹ -
USD icon USD Balance - - - -
BTC BTC Bitcoin 1%
BTC icon BTC 0.00005038 BTC - - -
BTC icon BTC Delayed 0.00002518 BTC - - -
BTC iconln icon BTC Lightning - - 0.00000105 BTC -
BTC iconliquid icon BTC Liquid - - - -
BTC icon BTC Balance - - - -
USDT USDT Tether USD 0.5%
USDT icontrx icon USDT TRC20 - - - -
USDT iconeth icon USDT ERC20 - - 2.1294 USDT -
USDT iconbsc icon USDT BEP20 0.04975119 USDT - - 2.14%
USDT iconavax icon USDT.e Avalanche 0.00995024 USDT - - 2.14%
USDT iconavax icon USDT Avalanche - - - -
USDT iconsol icon USDT Solana - - - 2.14%
USDT iconmatic icon USDT Polygon - - - -
USDT iconslp icon USDT SLP (BCH) - - - -
USDT iconksm icon USDT Kusama - - - -
USDT iconhez icon USDT Hermez - - - -
USDT iconalgo icon USDT Algorand - - - -
USDT iconomg icon USDT OMG - - - -
USDT iconomni icon USDT Omni - - - -
USDT iconliquid icon USDT Liquid - - - -
USDT iconxtz icon USDT Tezos - - - -
USDT icondot icon USDT Polkadot - - - -
USDT icon USDT Balance - - - -
USDC USDC USD Coin 0.75%
USDC iconeth icon USDC ERC20 - - 2.127195 USDC -
USDC icontrx icon USDC TRC20 0.53591692 USDC - - 2.18%
USDC iconbsc icon USDC BEP20 0.04962194 USDC - - 2.14%
USDC iconavax icon USDC.e Avalanche 0.00992525 USDC - - 2.15%
USDC iconsol icon USDC Solana - - - 2.15%
USDC iconmatic icon USDC Polygon - - - 2.15%
USDC iconalgo icon USDC Algorand 0.01144046 USDC - - 2%
USDC icon USDC Balance - - - -
ETH ETH Ether 1.5%
ETH iconeth icon ETH 0.00027398 ETH - 0.00175298 ETH -
ETH iconopt icon ETH Optimism 0.00005414 ETH - - 2.28%
ETH iconarb icon ETH Arbitrum 0.00004647 ETH - - 2.25%
ETH iconbsc icon ETH BEP20 0.00012589 ETH - - 2%
ETH icon ETH Balance - - - -
BCH BCH Bitcoin Cash 1.75%
BCH icon BCH - - - -
BCH iconsbch icon BCH SmartBCH - 0.00003 BCH - -
BCH icon BCH Balance - - - -
sBCH icon sBCH Staking - - - -
LTC LTC Litecoin 2.25%
LTC icon LTC - - - -
LTC iconbsc icon LTC BEP20 0.00228533 LTC - - 2%
LTC icon LTC Balance - - - -
XMR XMR Monero 2%
XMR icon XMR - - 0.000105 XMR -
XMR icon XMR Balance - - - -
sXMR icon sXMR Staking - - - -
DASH DASH Dash 2.25%
DASH icon DASH 0.00034948 DASH - - 2%
DASH icon DASH Balance - - - -
DOGE DOGE Dogecoin 2.75%
DOGE icon DOGE 0.75 DOGE - - -
DOGE icon DOGE Balance - - - -
sDOGE icon sDOGE Staking - - - -
BNB BNB Binance Coin 2.5%
BNB iconbsc icon BNB BSC 0.00010006 BNB - - 1.56%
BNB icon BNB Mainnet 0.00008737 BNB - - 2%
BUSD BUSD Binance USD 1.5%
BUSD iconbsc icon BUSD BEP20 0.05931435 BUSD - - 1.88%
BUSD iconeth icon BUSD ERC20 - - - -
BUSD iconmatic icon BUSD Polygon 0.02164811 BUSD - - 2%
MATIC MATIC Polygon 2.5%
MATIC iconmatic icon MATIC Polygon - - - -
MATIC iconeth icon MATIC ERC20 - - 2.539005 MATIC -
MATIC icon MATIC Balance - - - -
sMATIC icon sMATIC Staking - - - -
SOL SOL Solana 2.5%
SOL icon SOL - - - 1.64%
SOL icon SOL Balance - - - -
sSOL icon sSOL Staking - - - -
XRP XRP Ripple 2.5%
XRP icon XRP - - 0.105 XRP -
XRP icon XRP Balance - - - -
sXRP icon sXRP Staking - - - -
ADA ADA Cardano 2.5%
ADA icon ADA - - 0.315 ADA -
ADA icon ADA Balance - - - -
TRX TRX Tron 2.5%
TRX icon TRX - - 1.05 TRX -
TRX icon TRX Balance - - - -
sTRX icon sTRX Staking - - - -
XTZ XTZ Tezos 2.5%
XTZ icon XTZ - - 0.21 XTZ -
XTZ iconbsc icon XTZ BEP20 0.17281271 XTZ - - 2%
XTZ icon XTZ Balance - - - -
sXTZ icon sXTZ Staking - - - -
AVAX AVAX Avalanche 2.5%
AVAX icon AVAX X-Chain - - - -
AVAX iconavax icon AVAX C-Chain 0.00682231 AVAX - - 2%
sAVAX icon sAVAX Staking - - - -
AVAX icon AVAX Balance - - - -
ZIL ZIL Zilliqa 3.25%
ZIL icon ZIL - - 28.9296 ZIL -
ZIL icon ZIL Balance - - - -
sZIL icon sZIL Staking - - - -
XEC XEC eCash 20%
XEC icon XEC - - - -
XEC icon XEC Balance - - - -
DAI DAI Dai Stablecoin 1%
DAI iconeth icon DAI ERC20 0.49513883 DAI - - 2.18%
DAI iconmatic icon DAI Polygon 0.01950573 DAI - - 2%
CRO CRO Cronos 2%
CRO iconcro icon CRO 0.1523594 CRO - - 1.99%
ZEC ZEC Zcash 2.5%
ZEC icon ZEC Transparent - - - 2.28%
ZEC icon ZEC Shielded - - - 2.2%
ALGO ALGO Algorand 2%
ALGO icon ALGO 0.04761341 ALGO - - 2%
FTM FTM Fantom 3%
FTM icon FTM - - - 1.09%
FTM iconeth icon FTM ERC20 4.62086396 FTM - - 2%
SHIB SHIB Shiba Inu 2.5%
SHIB iconeth icon SHIB ERC20 361,068.29597347 SHIB - - 1.91%
SHIB iconbsc icon SHIB BEP20 17,913.5203431 SHIB - - 2%
APE APE ApeCoin 3%
APE iconeth icon APE ERC20 0.86928528 APE - - 0.8%
LINK LINK Chainlink 2.5%
LINK iconeth icon LINK ERC20 0.50085128 LINK - - 1.64%
UNI UNI Uniswap 2.5%
UNI iconeth icon UNI ERC20 0.55402504 UNI - - 2.02%
SUSHI SUSHI SushiSwap 3%
SUSHI iconeth icon SUSHI ERC20 2.4258506 SUSHI - - 1.12%
YFI YFI Yearn.finance 2.5%
YFI iconeth icon YFI ERC20 0.0005515 YFI - - 2.03%
COMP COMP Compound 3%
COMP iconeth icon COMP ERC20 0.08915551 COMP - - 1.15%
AAVE AAVE Aave 2%
AAVE iconeth icon AAVE ERC20 0.06094824 AAVE - - 2%
SRM SRM Serum 3%
SRM iconeth icon SRM ERC20 - - - -
WBTC WBTC Wrapped Bitcoin 2.5%
WBTC iconeth icon WBTC ERC20 0.00019993 WBTC - - 1.76%
WETH WETH Wrapped Ether 3%
WETH iconeth icon WETH ERC20 0.00278321 WETH - - 0.69%
GUSD GUSD Gemini Dollar 1.5%
GUSD iconeth icon GUSD ERC20 1.21565343 GUSD - - 2%
MIM MIM Magic Internet Money 3%
MIM iconavax icon MIM C-Chain 0.00975431 MIM - - 1.02%
TUSD TUSD TrueUSD 1.5%
TUSD iconeth icon TUSD ERC20 - - - -
XAUT XAUT Tether Gold 1%
XAUT iconeth icon XAUT ERC20 - - - -
XAUT icon XAUT Balance - - - -
XLM XLM Stellar 2.5%
XLM icon XLM - - - 1.53%
BAT BAT Basic Attention Token 3%
BAT iconeth icon BAT ERC20 14.38316798 BAT - - 1.02%
OP OP Optimism 3%
OP icon OP - - - 0.64%
ETC ETC Ethereum Classic 2%
ETC icon ETC 0.00136467 ETC - 0.0105 ETC 2%
DOT DOT Polkadot 2%
DOT icon DOT 0.01798091 DOT - - 2%
DOT icon DOT BEP20 0.0315264 DOT - - 2%
NEO NEO Neo 2%
NEO icon NEO - - - 2%
FIL FIL Filecoin 2%
FIL icon FIL - - - -
DGB DGB Digibyte 2%
DGB icon DGB 1.44180609 DGB - - 2%
ATOM ATOM Cosmos 2%
ATOM icon ATOM - - - 1.73%
GRT GRT The Graph 2%
GRT iconeth icon GRT 53.11037796 GRT - - 2.01%
VET VET VeChain 2%
VET icon VET - - - -
BTG BTG Bitcoin Gold 2%
BTG icon BTG 0.00091897 BTG - - 2%
BSV BSV Bitcoin SV 2%
BSV icon BSV 0.0004684 BSV - - 2%
MKR MKR Maker 2%
MKR icon MKR 0.00113307 MKR - - 2%
LRC LRC Loopring 2%
LRC icon LRC ERC20 2.54602459 LRC - - 2%
ENS ENS Ethereum Name Service 2%
ENS iconeth icon ENS ERC20 0.06780863 ENS - - 2%
EGLD EGLD Elrond 2%
EGLD icon EGLD 0.00030465 EGLD - - 2%
AXS AXS Axie Infinity 3%
AXS iconeth icon AXS ERC20 0.49935904 AXS - - 1.46%
SAND SAND The Sandbox 2%
SAND iconeth icon SAND ERC20 5.70398291 SAND - - 1.74%
MANA MANA Decentraland 2%
MANA iconeth icon MANA ERC20 1.7852714 MANA - - 2%
WAVES WAVES Waves 2%
WAVES icon WAVES 0.00574631 WAVES - - 2%
OKB OKB OKB 2%
OKB iconeth icon OKB ERC20 - - - -
EURT EURT Tether EUR 2%
EURT iconeth icon EURT ERC20 - - - -
QNT QNT Quant 2%
QNT iconeth icon QNT ERC20 0.00566053 QNT - - 2%
HEX HEX Hex 2%
HEX iconeth icon HEX ERC20 111.77841482 HEX - - 1.81%
SNX SNX Synthetix 2%
SNX iconeth icon SNX ERC20 2.0409594 SNX - - 1.79%
AMP AMP Amp 2%
AMP iconeth icon AMP ERC20 1,012.96931405 AMP - - 1.7%
FRAX FRAX Frax 2%
FRAX iconeth icon FRAX ERC20 3.416715 FRAX - - 1.85%
USDD USDD Decentralized USD 2%
USDD icontrx icon USDD TRC20 0.53897121 USDD - - 1.5%
USDD iconbsc icon USDD BSC 0.14090287 USDD - - 2%
LDO LDO Lido DAO 2%
LDO iconeth icon LDO ERC20 3.24960611 LDO - - 1.55%
SLP SLP Smooth Love Potion 3%
SLP iconeth icon SLP ERC20 - - - -
LEO LEO UNUS SED LEO 2%
LEO iconeth icon LEO ERC20 0.76387125 LEO - - 2%
ETHW ETHW Ethereum PoW 20%
ETHW icon ETHW - - - -
ETHW icon ETHW Balance - - - -
CHZ CHZ Chiliz 2%
CHZ iconeth icon CHZ ERC20 20.68918301 CHZ - - 1.91%
1INCH 1INCH 1Inch 2%
1INCH iconeth icon 1INCH ERC20 6.95349007 1INCH - - 2.3%
PAXG PAXG Paxos Gold 2%
PAXG iconeth icon PAXG ERC20 - - - -
 • * Ngân Hàng hỗ trợ
  • VietinBank
  • Vietcombank
  • MBBank
  • ACB
  • VPBank
  • TPBank
  • MSB
  • NamABank
  • LienVietPostBank
  • VietCapitalBank
  • BIDV
  • Sacombank
  • VIB
  • HDBank
  • SeABank
  • GPBank
  • PVcomBank
  • NCB
  • ShinhanBank
  • SCB
  • PGBank
  • Agribank
  • Techcombank
  • SaigonBank
  • DongABank
  • BacABank
  • StandardChartered
  • Oceanbank
  • VRB
  • ABBANK
  • VietABank
  • Eximbank
  • VietBank
  • IndovinaBank
  • BaoVietBank
  • PublicBank
  • SHB
  • CBBank
  • OCB
  • KienLongBank
  • CIMB
  • HSBC
  • DBSBank
  • Nonghyup
  • HongLeong
  • IBK Bank
  • IBK Bank
  • Woori
  • UnitedOverseas
  • KookminHN
  • KookminHCM
  • COOPBANK