Thông tin
All supported cryptocurrencies, deposit/settle methods and fees

Phương thức chuyển khoản Nạp tiền Dịch vụ Phí mạng Phí nạp tiền Phí dịch vụ Phí GD
VND VND Đồng Việt Nam 1%
VND icon VND Chuyển khoản ngân hàng * - - 25.000 ₫ -
VND icon VND Số dư - - - -
VND icon VND Cash pickup Saigon - - 200.000 ₫ 0.5%
VND icon VND Cash pickup Hanoi - - 500.000 ₫ 1%
VND icon VND Cash pickup Hoi An - - 500.000 ₫ 1%
USD USD Đô la Mỹ -
USD icon USD Số dư - - - -
BTC BTC Bitcoin 0.8%
BTC icon BTC 0,00008185 BTC - - -
BTC icon BTC Bị trì hoãn 0,0000335 BTC - - -
BTC iconln icon LN-BTC Lightning - - 0,00000105 BTC -
BTC iconliquid icon BTC Liquid - - - -
BTC icon BTC Số dư - - - -
USDT USDT Tether USD 0.5%
USDT icontrx icon USDT Tron 1 USDT - - -
USDT iconeth icon USDT Ethereum 1,17980788 USDT - - -
USDT iconbsc icon USDT Binance Smart Chain 0,01987643 USDT - - 2.1%
USDT iconavax icon USDT.e Avalanche C-Chain 0,05953622 USDT - - 2.15%
USDT iconavax icon USDT Avalanche C-Chain - - - -
USDT iconopt icon USDT Optimism 0,81041432 USDT - - 2%
USDT iconsol icon USDT Solana - - - 2.17%
USDT iconmatic icon USDT Polygon 0,00423752 USDT - - -
USDT iconslp icon USDT Simpleledger - - - -
USDT iconksm icon USDT Kusama - - - -
USDT iconhez icon USDT Hermez Network - - - -
USDT iconalgo icon USDT Algorand - - - -
USDT iconomg icon USDT Omise Go - - - -
USDT iconomni icon USDT Omni - - - -
USDT iconliquid icon USDT Liquid - - - -
USDT iconxtz icon USDT Tezos - - - -
USDT icondot icon USDT Polkadot - - - -
USDT iconnear icon USDT NEAR - - - -
USDT icon USDT Số dư - - - -
USDC USDC USD Coin 0.75%
USDC iconeth icon USDC Ethereum 1,09508113 USDC - - -
USDC icontrx icon USDC Tron 1,45718832 USDC - - 2.04%
USDC iconbsc icon USDC Binance Smart Chain 0,01982065 USDC - - 2.36%
USDC iconavax icon USDC.e Avalanche C-Chain 0,05947707 USDC - - 2.09%
USDC iconavax icon USDC Avalanche C-Chain 0,00991226 USDC - - 1.94%
USDC iconsol icon USDC Solana - - - 2.32%
USDC iconmatic icon USDC Polygon - - - 2.09%
USDC iconalgo icon USDC Algorand 0,02101993 USDC - - 2%
USDC iconarb icon USDC.e Arbitrum 0,00991285 USDC - - 2.04%
USDC icon USDC Số dư - - - -
ETH ETH Ether 1.2%
ETH icon ETH Ethereum 0,00027624 ETH - - -
ETH iconzksyncera icon ETH zkSync Era 0,00024406 ETH - - 2.04%
ETH iconopt icon ETH Optimism 0,00003127 ETH - - 2.08%
ETH iconarb icon ETH Arbitrum - - - 2.12%
ETH iconarbnova icon ETH Arbitrum Nova 0,00000625 ETH - - 2.13%
ETH iconbase icon ETH Base 0,00003095 ETH - - 2.4%
ETH iconbsc icon ETH Binance Smart Chain 0,00008402 ETH - - 2%
ETH icon ETH Số dư - - - -
BCH BCH Bitcoin Cash 1.6%
BCH icon BCH - - - -
BCH iconsbch icon BCH SmartBCH - 0,00003 BCH - -
BCH icon BCH Số dư - - - -
sBCH icon sBCH Đã stake - - - -
LTC LTC Litecoin 2.25%
LTC icon LTC - - - -
LTC iconbsc icon LTC Binance Smart Chain 0,0021405 LTC - - 2%
LTC icon LTC Số dư - - - -
XMR XMR Monero 2.1%
XMR icon XMR - - 0,000105 XMR -
XMR icon XMR Số dư - - - -
sXMR icon sXMR Đã stake - - - -
DASH DASH Dash 2.25%
DASH icon DASH 0,00088621 DASH - - 2%
DASH icon DASH Số dư - - - -
DOGE DOGE Dogecoin 2.75%
DOGE icon DOGE 0,75 DOGE - - -
DOGE icon DOGE Số dư - - - -
sDOGE icon sDOGE Đã stake - - - -
BNB BNB Binance Coin 2.5%
BNB iconbsc icon BNB Binance Smart Chain 0,00004665 BNB - - 1.06%
BNB icon BNB - - - 2%
BUSD BUSD Binance USD 1.5%
BUSD iconbsc icon BUSD Binance Smart Chain 0,01968271 BUSD - - 1.98%
BUSD iconeth icon BUSD Ethereum 0,94304962 BUSD - - 2%
BUSD iconmatic icon BUSD Polygon - - - 2%
BUSD iconavax icon BUSD Avalanche C-Chain - - - 2%
MATIC MATIC Polygon 2.5%
MATIC icon MATIC Polygon 0,00248804 MATIC - - -
MATIC iconeth icon MATIC Ethereum - - 3,281775 MATIC -
MATIC icon MATIC Số dư - - - -
sMATIC icon sMATIC Đã stake - - - -
SOL SOL Solana 2.5%
SOL icon SOL 0,00206685 SOL - - 2%
SOL icon SOL Số dư - - - -
XRP XRP Ripple 2.5%
XRP icon XRP - - 0,105 XRP -
XRP icon XRP Số dư - - - -
sXRP icon sXRP Đã stake - - - -
ADA ADA Cardano 2.5%
ADA icon ADA - - 0,315 ADA -
ADA icon ADA Số dư - - - -
TRX TRX Tron 2.5%
TRX icon TRX Tron - - 1,05 TRX -
TRX icon TRX Số dư - - - -
sTRX icon sTRX Đã stake - - - -
XTZ XTZ Tezos 2.5%
XTZ icon XTZ Tezos - - 0,21 XTZ -
XTZ iconbsc icon XTZ Binance Smart Chain 0,20895088 XTZ - - 2%
XTZ icon XTZ Số dư - - - -
sXTZ icon sXTZ Đã stake - - - -
AVAX AVAX Avalanche 2.5%
AVAX icon AVAX - - - -
AVAX iconavax icon AVAX Avalanche C-Chain 0,00836182 AVAX - - 2%
sAVAX icon sAVAX Đã stake - - - -
AVAX icon AVAX Số dư - - - -
ZIL ZIL Zilliqa 3.25%
ZIL icon ZIL - - 28,9296 ZIL -
ZIL icon ZIL Số dư - - - -
sZIL icon sZIL Đã stake - - - -
XEC XEC eCash 20%
XEC icon XEC - - - -
XEC icon XEC Số dư - - - -
DAI DAI Dai Stablecoin 1%
DAI iconeth icon DAI Ethereum 5,244 DAI - 1,719795 DAI -
DAI iconmatic icon DAI Polygon 0,00988882 DAI - - 2.08%
DAI iconarb icon DAI Arbitrum 0,04944382 DAI - - 2.03%
DAI iconopt icon DAI Optimism 0,06922172 DAI - - 1.89%
DAI iconavax icon DAI.e Avalanche C-Chain 0,02426187 DAI - - -
CRO CRO Cronos 2%
CRO icon CRO Cronos Chain 0,19274699 CRO - - 1.69%
ZEC ZEC Zcash 2.5%
ZEC icon ZEC Transparent 0,0008957 ZEC - - 2%
ZEC icon ZEC Shielded - - - 1.39%
ALGO ALGO Algorand 2%
ALGO icon ALGO 0,20529829 ALGO - - 2%
FTM FTM Fantom 3%
FTM icon FTM - - - 0.88%
FTM iconeth icon FTM Ethereum 5,3490903 FTM - - 2%
SHIB SHIB Shiba Inu 2.5%
SHIB iconeth icon SHIB Ethereum 124.107,01701583 SHIB - - 2%
SHIB iconbsc icon SHIB Binance Smart Chain 17.781,26666479 SHIB - - 2%
PEPE PEPE Pepe 2%
PEPE iconeth icon PEPE Ethereum 4.254.743,9450124 PEPE - - 2.38%
APE APE ApeCoin 3%
APE iconeth icon APE Ethereum 2,57346029 APE - - 1.28%
UNI UNI Uniswap 2.5%
UNI iconeth icon UNI Ethereum 0,69394341 UNI - - 1.26%
SUSHI SUSHI SushiSwap 3%
SUSHI iconeth icon SUSHI Ethereum 4,64611448 SUSHI - - 0.56%
YFI YFI Yearn.finance 2.5%
YFI iconeth icon YFI Ethereum 0,00053055 YFI - - 1.25%
VERSE VERSE Verse 2%
VERSE iconeth icon VERSE Ethereum 2.975,61456384 VERSE - - 2%
ARB ARB Arbitrum 2%
ARB icon ARB Arbitrum 0,06031022 ARB - - 1.72%
GMX GMX GMX 2%
GMX iconarb icon GMX Arbitrum 0,0014333 GMX - - 1.76%
COMP COMP Compound 3%
COMP iconeth icon COMP Ethereum 0,06938265 COMP - - 1.93%
AAVE AAVE Aave 2%
AAVE iconeth icon AAVE Ethereum 0,05272028 AAVE - - 2%
SRM SRM Serum 3%
SRM iconeth icon SRM Ethereum 2,4 SRM - - 0.79%
WBTC WBTC Wrapped Bitcoin 2.5%
WBTC iconeth icon WBTC Ethereum 0,00010656 WBTC - - 1.15%
WBTC iconmatic icon WBTC Polygon - - - -
WETH WETH Wrapped Ether 3%
WETH iconeth icon WETH Ethereum 0,00076547 WETH - - -
WETH iconmatic icon WETH Polygon 0,00000268 WETH - - -
GUSD GUSD Gemini Dollar 1.5%
GUSD iconeth icon GUSD Ethereum 1,31045557 GUSD - - 2%
MIM MIM Magic Internet Money 3%
MIM iconavax icon MIM Avalanche C-Chain 0,045 MIM - - -
TUSD TUSD TrueUSD 20%
TUSD iconeth icon TUSD Ethereum 2,10188998 TUSD - - 2%
TUSD icontrx icon TUSD Tron 0,61038077 TUSD - - 2%
XAUT XAUT Tether Gold 1%
XAUT iconeth icon XAUT Ethereum - - 0,00093015 XAUT -
XAUT icon XAUT Số dư - - - -
XLM XLM Stellar 2.5%
XLM icon XLM - - - -
BAT BAT Basic Attention Token 3%
BAT iconeth icon BAT Ethereum 15,93000942 BAT - - 0.27%
OP OP Optimism 3%
OP iconopt icon OP Optimism 0,04592955 OP - - 0.49%
ETC ETC Ethereum Classic 2%
ETC icon ETC 0,00215775 ETC - 0,0105 ETC 2%
DOT DOT Polkadot 2%
DOT icon DOT 0,02112728 DOT - - 2%
DOT icon DOT 0,03 DOT - - 2%
NEO NEO Neo 2%
NEO icon NEO - - - 2%
FIL FIL Filecoin 2%
FIL icon FIL 0,005015 FIL - - 2%
DGB DGB Digibyte 2%
DGB icon DGB 3,276996 DGB - - 2%
ATOM ATOM Cosmos 2%
ATOM icon ATOM - - - 1.81%
GRT GRT The Graph 2%
GRT iconeth icon GRT Ethereum 31,87382425 GRT - - 1.1%
VET VET VeChain 2%
VET icon VET - - - 2%
TON TON Toncoin 2%
TON icon TON 0,02181241 TON - - 2%
TON iconeth icon TON Ethereum 0,50293384 TON - - 2%
BTG BTG Bitcoin Gold 2%
BTG icon BTG - - - 2%
BSV BSV Bitcoin SV 2%
BSV icon BSV 0,00087511 BSV - - 2%
MKR MKR Maker 2%
MKR icon MKR 0,00076202 MKR - - 2%
LRC LRC Loopring 2%
LRC icon LRC 6,52482431 LRC - - 2%
ENS ENS Ethereum Name Service 2%
ENS iconeth icon ENS Ethereum 0,11023765 ENS - - 2%
EGLD EGLD Elrond 2%
EGLD icon EGLD 0,00089589 EGLD - - 2%
AXS AXS Axie Infinity 3%
AXS iconeth icon AXS Ethereum 0,71897085 AXS - - 0.79%
SAND SAND The Sandbox 2%
SAND iconeth icon SAND Ethereum 9,25563549 SAND - - 1.54%
MANA MANA Decentraland 2%
MANA iconeth icon MANA Ethereum 2,90357616 MANA - - 2%
WAVES WAVES Waves 2%
WAVES icon WAVES 0,01446749 WAVES - - 2%
OKB OKB OKB 2%
OKB iconeth icon OKB Ethereum 0,051 OKB - - 2.09%
EURT EURT Tether EUR 1.2%
EURT iconeth icon EURT Ethereum - - - -
EUROC EUROC Euro Coin 2%
EUROC iconeth icon EUROC Ethereum 1,22004875 EUROC - - -
QNT QNT Quant 2%
QNT iconeth icon QNT Ethereum 0,00693877 QNT - - 2%
HEX HEX Hex 5%
HEX iconeth icon HEX Ethereum 476,36780002 HEX - - 37.7%
SNX SNX Synthetix 2%
SNX iconeth icon SNX Ethereum 1,50638445 SNX - - 1.65%
AMP AMP Amp 2%
AMP iconeth icon AMP Ethereum 1.666,07326777 AMP - - 1.44%
FRAX FRAX Frax 2%
FRAX iconeth icon FRAX Ethereum 3,0943109 FRAX - - 1.97%
USDD USDD Decentralized USD 2%
USDD icontrx icon USDD Tron 1,44268628 USDD - - 1.63%
USDD iconbsc icon USDD Binance Smart Chain 0,12896727 USDD - - 2%
LDO LDO Lido DAO 2%
LDO iconeth icon LDO Ethereum 3,4040704 LDO - - 2.65%
SLP SLP Smooth Love Potion 3%
SLP iconeth icon SLP Ethereum - - - -
LEO LEO UNUS SED LEO 2%
LEO iconeth icon LEO Ethereum 0,63011044 LEO - - 2%
ETHW ETHW Ethereum PoW 20%
ETHW icon ETHW - - - -
ETHW icon ETHW Số dư - - - -
CHZ CHZ Chiliz 2%
CHZ iconeth icon CHZ Ethereum - - - -
1INCH 1INCH 1Inch 2%
1INCH iconeth icon 1INCH Ethereum 10,70349294 1INCH - - 1.26%
PAXG PAXG Paxos Gold 2%
PAXG iconeth icon PAXG Ethereum 0,00095645 PAXG - - 2%
WLD WLD Worldcoin 2%
WLD iconeth icon WLD Ethereum 1,98344582 WLD - - 1.87%
 • * Ngân Hàng hỗ trợ
  • VietinBank
  • Vietcombank
  • MBBank
  • ACB
  • VPBank
  • TPBank
  • MSB
  • NamABank
  • LienVietPostBank
  • VietCapitalBank
  • BIDV
  • Sacombank
  • VIB
  • HDBank
  • SeABank
  • GPBank
  • PVcomBank
  • NCB
  • ShinhanBank
  • SCB
  • PGBank
  • Agribank
  • Techcombank
  • SaigonBank
  • DongABank
  • BacABank
  • StandardChartered
  • Oceanbank
  • VRB
  • ABBANK
  • VietABank
  • Eximbank
  • VietBank
  • IndovinaBank
  • BaoVietBank
  • PublicBank
  • SHB
  • CBBank
  • OCB
  • KienLongBank
  • CIMB
  • HSBC
  • DBSBank
  • Nonghyup
  • HongLeong
  • IBK Bank
  • IBK Bank
  • Woori
  • UnitedOverseas
  • KookminHN
  • KookminHCM
  • COOPBANK