Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 80 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

1 BTC 10.601,9018112 DOT
Transactions can be slow, expensive and unreliable due to blocksize limitations. Use alternatives for urgent matters.
  • Phí mạng: 0,00007801 BTC
  • Phí mạng: 0,02283949 DOT
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

XMR icon XMR ??? LTC icon LTC
LTC icon LTC ??? XMR icon XMR
ETH icon ETH ??? XMR icon XMR
VND icon VND 3.881,00 US$ BTC icon BTC
USDC iconbase icon USDC.e 200,30 US$ VND icon VND
VND icon VND 194,05 US$ SOL icon SOL
USDT iconarb icon USDT 130,12 US$ BTC icon BTC
BTC iconln icon LN-BTC ??? XMR icon XMR

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in