Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 81 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, LTC

Đơn hàng gần đây

sBCH icon sBCH $244.79 VND icon VND
sDOGE icon sDOGE $16.46 DOGE icon DOGE
VND icon VND $14.21 USDT icontrx icon USDT
VND icon VND $109.01 BTC icon BTC
VND icon VND $6.26 BTC icon BTC
TRX icon TRX $10.81 VND icon VND
XRP icon XRP $85.68 BTC icon BTC
VND icon VND $213.75 USDT icontrx icon USDT