Thông tin
Tất cả các loại tiền điện tử được hỗ trợ, phương thức nạp rút và mức phí giao dịch

Phương thức chuyển khoản Nạp tiền Dịch vụ Phí mạng Phí nạp tiền Phí dịch vụ Phí GD Exchange balance index
VND VND Đồng Việt Nam 1%
VND Chuyển khoản ngân hàng * - - 25.000 ₫ - -
VND Paysend
- - - - -
VND Wise
- - - - -
VND Cash (Saigon) - 200.000 ₫ 200.000 ₫ 0.5% -
VND Cash (Hanoi, Hà Đông) - - 500.000 ₫ 1% -
VND Cash (Hue) - - 500.000 ₫ 1% -
USD USD Đô la Mỹ -
USD Số dư
- - - - -
BTC BTC Bitcoin 0.6%
BTC
0,00002669 BTC - - - -
BTC Bị trì hoãn 0,00001334 BTC - - - -
LN-BTC Lightning
- - 0,00000103 BTC 0.1% -
L-BTC Liquid
- - - 0.1% -
BTCB Binance Smart Chain
0,00000377 BTC - - 0.3% -
BTC.b Avalanche C-Chain
0,00000293 BTC - - 2.65% -
BTC Số dư
- - - - -
USDT USDT Tether USD 0.5%
USDT Tron
4,03276018 USDT - - - -25%
USDT Ethereum
6,76948318 USDT - - - 25%
USDT Polygon
0,0069906 USDT - - - 25%
USDT Arbitrum
0,03271027 USDT - - 0.3% -25%
USDT Binance Smart Chain
0,23962276 USDT - - 0.3% 25%
USDT.e Avalanche C-Chain
0,18974147 USDT - - 3.56% -
USDT Avalanche C-Chain
0,28547658 USDT - - 0.1% 25%
USDT Optimism
0,08636614 USDT - - 0.3% -
USDT Solana
0,02346645 USDT - - - -25%
USDT Polygon zkEVM
- - - 0.1% -
USDT Kusama
- - - 0.1% -
USDT Hermez Network
- - - 0.1% -
USDT Omise Go
- - - 0.1% -
USDT Tezos
- - - 0.1% -
USDT Polkadot
- - - 0.1% -
USDT Kava
- - - 0.1% -
USDT Liquid
- - - 0.1% -
USDT Omni
- - - 0.1% -
USDT Celo
- - - 0.1% -
USDT Ton
- - - 0.1% -25%
USDT Số dư
- - - - -
USDC USDC USD Coin 0.55%
USDC Ethereum
6,34281144 USDC - - - -25%
USDC Binance Smart Chain
0,24121916 USDC - - 0.3% -
USDC.e Avalanche C-Chain
0,18990726 USDC - - 3.58% -
USDC Avalanche C-Chain
0,28576553 USDC - - 0.3% -
USDC Solana
0,02348946 USDC - - 0.1% -25%
USDC.e Polygon
0,00699712 USDC - - 0.3% -
USDC Polygon
0,00707903 USDC - - 0.2% -25%
USDC.e Arbitrum
0,03062937 USDC - - 0.5% -
USDC Arbitrum
0,03112132 USDC - - - -25%
USDC.e Base
0,04996927 USDC - - 2.86% -
USDC.e Optimism
0,04996568 USDC - - 2.48% -
USDC Số dư
- - - - -
ETH ETH Ether 1%
ETH Ethereum 0,0003963 ETH - - - -19%
ETH ZKsync
0,00004607 ETH - - 3.11% -
ETH Optimism
0,00000647 ETH - - 0.5% -
ETH Arbitrum
0,00000197 ETH - - 0.5% -
ETH Base
0,00002867 ETH - - 3.55% -
ETH Binance Smart Chain
0,00007004 ETH - - 0.5% -
ETH Số dư
- - - - -
BCH BCH Bitcoin Cash 1.5%
BCH
- - - - -
BCH Số dư
- - - - -
sBCH Đã stake
- - - - -
LTC LTC Litecoin 1.799%
LTC
- - - - 25%
LTC Binance Smart Chain
0,00475212 LTC - - 2.5% -
LTC Số dư
- - - - -
XMR XMR Monero 2.69%
XMR
- - - - -
XMR Số dư
- - - - -
sXMR Đã stake
- - - - -
DASH DASH Dash 1.999%
DASH
0,00091811 DASH - - - -
DASH Số dư
- - - - -
DOGE DOGE Dogecoin 1.999%
DOGE
1 DOGE - - - 25%
DOGE Số dư
- - - - -
sDOGE Đã stake
- - - - -
BNB BNB Binance Coin 1.8%
BNB Binance Smart Chain
0,00008648 BNB - - 3.11% -
MATIC MATIC Polygon 1.999%
MATIC Polygon
0,00326232 MATIC - - - 25%
MATIC Ethereum
11,63522046 MATIC - 6,6222175 MATIC 0.1% -
MATIC Số dư
- - - - -
sMATIC Đã stake
- - - - -
SOL SOL Solana 1.8%
SOL Solana
0,00005 SOL - - - 25%
SOL Binance Smart Chain
0,001541 SOL - - 0.5% 25%
SOL Số dư
- - - - -
sSOL Đã stake
- - - - -
XRP XRP Ripple 1.999%
XRP
0,09017419 XRP - 0,1025 XRP 1.99% -
XRP Số dư
- - - - -
sXRP Đã stake
- - - - -
ADA ADA Cardano 1.9999%
ADA
- - 0,3075 ADA 0.1% -
ADA Số dư
- - - - -
TRX TRX Tron 2.599%
TRX Tron
2 TRX - 1,025 TRX - -25%
TRX Số dư
- - - - -
sTRX Đã stake
- - - - -
XTZ XTZ Tezos 1.999%
XTZ Tezos
- - 0,205 XTZ 0.1% -
XTZ Binance Smart Chain
0,44566845 XTZ - - 2.5% -
XTZ Số dư
- - - - -
sXTZ Đã stake
- - - - -
AVAX AVAX Avalanche 1.9999%
AVAX
0,01068263 AVAX - - 0.1% -
AVAX Avalanche C-Chain
0,002625 AVAX - - 0.3% -
sAVAX Đã stake
- - - - -
AVAX Số dư
- - - - -
ZIL ZIL Zilliqa 2.999%
ZIL
- - 28,2408 ZIL 0.1% -
ZIL Số dư
- - - - -
sZIL Đã stake
- - - - -
XEC XEC eCash 1.8%
XEC
1.368,49237511 XEC - - 4.08% -
DAI DAI Dai Stablecoin 0.85%
DAI Ethereum
6,73306013 DAI - 4,5141 DAI 0.1% -25%
DAI Polygon
0,00698091 DAI - - 0.5% -
DAI Arbitrum
0,03275702 DAI - - 0.5% -
DAI Optimism
0,05998129 DAI - - 2.94% -
DAI.e Avalanche C-Chain
0,18990249 DAI - - 2.77% -
DAI Binance Smart Chain
0,24096099 DAI - - 0.5% -
DAI Base
0,0499647 DAI - - 3.31% -
DAI Số dư
- - - - -
sDAI Đã stake
- - - - -
FDUSD FDUSD First Digital Dollar 1%
FDUSD Ethereum
6,75211053 FDUSD - - 2.82% -
FDUSD Binance Smart Chain
0,14995857 FDUSD - - 3.04% -
CRO CRO Cronos 1.8%
ZEC ZEC Zcash 1.99%
ZEC Transparent
0,00262012 ZEC - 0,003075 ZEC 0.1% -
ALGO ALGO Algorand 1.8%
FTM FTM Fantom 1.8%
FTM FTM
0,0948974 FTM - - 3.5% -
FTM Ethereum
6,58386503 FTM - - 2.5% -
SHIB SHIB Shiba Inu 1.8%
SHIB Ethereum
70.447,69629258 SHIB - - 2.5% -
SHIB Binance Smart Chain
18.525,22101992 SHIB - - 2.5% -
PEPE PEPE Pepe 1.8%
PEPE Ethereum
280.760,74908881 PEPE - - 2.69% -
APE APE ApeCoin 1.8%
APE Ethereum
4,45266867 APE - - 3.86% -
ARB ARB Arbitrum 2.099%
ARB Arbitrum
0,06518156 ARB - - 3.27% -
ARB Ethereum
7,76352819 ARB - - 0.5% -
sARB Đã stake
- - - - -
GMX GMX GMX 1.8%
GMX Arbitrum
0,00181291 GMX - - 3.31% -
COMP COMP Compound 1.8%
COMP Ethereum
0,0662438 COMP - - 2.25% -
AAVE AAVE Aave 1.8%
AAVE Ethereum
0,01388561 AAVE - - 2.5% -
SRM SRM Serum 1.8%
STETH STETH Lido Staked Ether 2%
STETH Ethereum
0,0016781 STETH - - 2.76% -
WBTC WBTC Wrapped Bitcoin 1.8%
WBTC Ethereum
0,00073936 WBTC - 0,0000345 WBTC 0.1% -
WBTC Polygon
0,00000077 WBTC - - 3.26% -
WBTC Arbitrum
0,00000077 WBTC - - 3.36% -
WBTC Optimism
0,00000093 WBTC - - 3% -
WBTC Avalanche C-Chain
0,00000294 WBTC - - 3.16% -
WETH WETH Wrapped Ether 1.8%
WETH Ethereum
0,00136422 WETH - - 3.22% -
WETH Polygon
0,0000144 WETH - - 3.37% -
GUSD GUSD Gemini Dollar 1.5%
GUSD Ethereum
- - - 2.5% -
MIM MIM Magic Internet Money 1.8%
TUSD TUSD TrueUSD 20%
XAUT XAUT Tether Gold 0.8%
XAUT Ethereum
- - 0,00087182 XAUT 0.1% -
XAUT Polygon zkEVM
- - - 0.1% -
XAUT Số dư
- - - - -
XLM XLM Stellar 1.999%
XLM
0,43058357 XLM - - 1.99% -
sXLM Đã stake
- - - - -
BAT BAT Basic Attention Token 1.8%
BAT Ethereum
16,31873988 BAT - - 3.39% -
OP OP Optimism 1.8%
OP Optimism
0,03244783 OP - - 2.93% -
ETC ETC Ethereum Classic 1.999%
ETC
0,00199437 ETC - 0,01025 ETC 0.1% -24%
DOT DOT Polkadot 2.49%
DOT
0,02324629 DOT - - 2.5% -
NEO NEO Neo 1.8%
FIL FIL Filecoin 1.8%
KAS KAS Kaspa 2%
KAS
2,73502158 KAS - - 2.5% -
DGB DGB Digibyte 1.8%
DGB
4,78306896 DGB - - 2.5% -
ATOM ATOM Cosmos 1.8%
ATOM
0,00768806 ATOM - - 2.77% -
GRT GRT The Graph 1.8%
VET VET VeChain 1.8%
TON TON Toncoin 2.699%
TON
- - - 0.1% 25%
TON Ethereum
- - - 2.5% -
TON Số dư
- - - - -
sTON Đã stake
- - - - -
BTG BTG Bitcoin Gold 1.8%
BSV BSV Bitcoin SV 1.8%
BSV
0,0009005 BSV - - 2.5% -
MKR MKR Maker 1.8%
MKR
0,00049831 MKR - - 2.5% -
LRC LRC Loopring 1.8%
LRC
8,03646145 LRC - - 2.5% -
ENS ENS Ethereum Name Service 1.8%
ENS Ethereum
0,03134371 ENS - - 2.5% -
EGLD EGLD Elrond 1.8%
WAVES WAVES Waves 1.8%
WAVES
0,04147836 WAVES - - 2.5% -
OKB OKB OKB 1.8%
EURT EURT Tether EUR 1%
EURT Ethereum
6,01864795 EURT - - 0.1% -
EUROC EUROC Euro Coin 1.5%
QNT QNT Quant 1.8%
QNT Ethereum
0,02268629 QNT - - 2.5% -
SNX SNX Synthetix 1.8%
SNX Ethereum
2,18769368 SNX - - 3.26% -
AMP AMP Amp 1.8%
AMP Ethereum
656,45288185 AMP - - 2.52% -
FRAX FRAX Frax 1.8%
FRAX Ethereum
3,11918525 FRAX - - 3.57% -
USDD USDD Decentralized USD 1.8%
USDD Binance Smart Chain
0,33633061 USDD - - 2.5% -
LDO LDO Lido DAO 1.8%
SLP SLP Smooth Love Potion 1.8%
CHZ CHZ Chiliz 1.8%
1INCH 1INCH 1Inch 1.8%
1INCH Ethereum
14,18201122 1INCH - - 2.56% -
PAXG PAXG Paxos Gold 1.8%
WLD WLD Worldcoin 1.8%
WLD Ethereum
2,09007611 WLD - - 3.11% -
HT HT Huobi Token 2%
CELO CELO Celo 3%
CELO Celo
- - - 0.1% -
AUSDT AUSDT Tether Alloy 2%
AUSDT Ethereum
- - 2,240035 AUSDT 0.1% -
 • * Ngân Hàng hỗ trợ
  • VietinBank
  • Vietcombank
  • MBBank
  • ACB
  • VPBank
  • TPBank
  • MSB
  • NamABank
  • LienVietPostBank
  • VietCapitalBank
  • BIDV
  • Sacombank
  • VIB
  • HDBank
  • SeABank
  • GPBank
  • PVcomBank
  • NCB
  • ShinhanBank
  • SCB
  • PGBank
  • Agribank
  • Techcombank
  • SaigonBank
  • DongABank
  • BacABank
  • StandardChartered
  • Oceanbank
  • VRB
  • ABBANK
  • VietABank
  • Eximbank
  • VietBank
  • IndovinaBank
  • BaoVietBank
  • PublicBank
  • SHB
  • CBBank
  • OCB
  • KienLongBank
  • CIMB
  • HSBC
  • DBSBank
  • Nonghyup
  • HongLeong
  • IBK Bank
  • IBK Bank
  • Woori
  • UnitedOverseas
  • KookminHN
  • KookminHCM
  • COOPBANK