Thông tin
Tất cả các loại tiền điện tử được hỗ trợ, phương thức nạp rút và mức phí giao dịch

Phương thức chuyển khoản Nạp tiền Dịch vụ Phí mạng Phí nạp tiền Phí dịch vụ Phí GD
VND VND Đồng Việt Nam 1%
VND icon VND Chuyển khoản ngân hàng * - - 25.000 ₫ -
VND icon VND Paysend - - - -
VND icon VND Wise - - - -
VND icon VND Số dư - - - -
VND icon VND Cash pickup Saigon - - 200.000 ₫ 0.5%
VND icon VND Cash pickup Hanoi (Hà Đông) - - 500.000 ₫ 1%
VND icon VND Cash pickup Hoi An (An Bàng Beach) - - 500.000 ₫ 1%
VND icon VND Cash pickup Hue - - 500.000 ₫ 1%
USD USD Đô la Mỹ -
USD icon USD Số dư - - - -
BTC BTC Bitcoin 0.6%
BTC icon BTC 0,00009909 BTC - - -
BTC icon BTC Bị trì hoãn 0,00006589 BTC - - -
BTC iconln icon LN-BTC Lightning - - 0,00000103 BTC 0.1%
BTC iconliquid icon L-BTC Liquid - - - 0.1%
BTC iconbsc icon BTCB Binance Smart Chain 0,00000291 BTC - - -
BTC iconavax icon BTC.b Avalanche C-Chain 0,00000483 BTC - - 3.13%
BTC icon BTC Số dư - - - -
USDT USDT Tether USD 0.5%
USDT icontrx icon USDT Tron 4,81870259 USDT - - -
USDT iconeth icon USDT Ethereum 10,836582 USDT - - -
USDT iconmatic icon USDT Polygon 0,00418254 USDT - - -
USDT iconarb icon USDT Arbitrum 1,03982006 USDT - - 0.3%
USDT iconbsc icon USDT Binance Smart Chain 0,14997594 USDT - - 0.3%
USDT iconavax icon USDT.e Avalanche C-Chain 0,24992505 USDT - - 2.99%
USDT iconavax icon USDT Avalanche C-Chain 0,12048653 USDT - - 0.1%
USDT iconopt icon USDT Optimism 0,00118794 USDT - - 0.3%
USDT iconsol icon USDT Solana 0,0499969 USDT - - 3.43%
USDT iconzkevm icon USDT Polygon zkEVM - - - 0.1%
USDT iconksm icon USDT Kusama - - - 0.1%
USDT iconhez icon USDT Hermez Network - - - 0.1%
USDT iconalgo icon USDT Algorand - - - 0.1%
USDT iconomg icon USDT Omise Go - - - 0.1%
USDT iconxtz icon USDT Tezos - - - 0.1%
USDT icondot icon USDT Polkadot - - - 0.1%
USDT iconnear icon USDT NEAR - - - -
USDT iconkava icon USDT Cosmos - - - 0.1%
USDT iconslp icon USDT Simpleledger - - - -
USDT iconliquid icon USDT Liquid - - - 0.1%
USDT iconomni icon USDT Omni - - - 0.1%
USDT icon USDT Số dư - - - -
USDC USDC USD Coin 0.55%
USDC iconeth icon USDC Ethereum 10,04056039 USDC - - -
USDC icontrx icon USDC Tron 2,39922912 USDC - - 3.07%
USDC iconbsc icon USDC Binance Smart Chain 0,15007056 USDC - - 0.3%
USDC iconavax icon USDC.e Avalanche C-Chain 0,23990613 USDC - - 3.07%
USDC iconavax icon USDC Avalanche C-Chain 0,04998394 USDC - - 3.13%
USDC iconsol icon USDC Solana 0,04998394 USDC - - 3.26%
USDC iconmatic icon USDC.e Polygon 0,00382327 USDC - - 0.3%
USDC iconmatic icon USDC Polygon 0,00381551 USDC - - 0.2%
USDC iconalgo icon USDC Algorand 0,02726611 USDC - - 2%
USDC iconarb icon USDC.e Arbitrum 1,08523217 USDC - - 0.5%
USDC iconbase icon USDC.e Base 0,04999547 USDC - - 3.39%
USDC iconopt icon USDC.e Optimism 0,04999238 USDC - - 3.23%
USDC icon USDC Số dư - - - -
ETH ETH Ether 1%
ETH icon ETH Ethereum 0,00085097 ETH - - -
ETH iconzksyncera icon ETH zkSync Era 0,00009987 ETH - - 3.16%
ETH iconopt icon ETH Optimism 0,00000013 ETH - - 0.5%
ETH iconarb icon ETH Arbitrum 0,00011563 ETH - - 0.5%
ETH iconarbnova icon ETH Arbitrum Nova - - - -
ETH iconbase icon ETH Base 0,00013636 ETH - - 3.1%
ETH iconbsc icon ETH Binance Smart Chain 0,00004829 ETH - - 0.5%
ETH icon ETH Số dư - - - -
BCH BCH Bitcoin Cash 1.4%
BCH icon BCH - - - -
BCH iconsbch icon BCH SmartBCH - 0,00003 BCH - -
BCH icon BCH Số dư - - - -
sBCH icon sBCH Đã stake - - - -
LTC LTC Litecoin 1.799%
LTC icon LTC - - - -
LTC iconbsc icon LTC Binance Smart Chain 0,003258 LTC - - 2%
LTC icon LTC Số dư - - - -
XMR XMR Monero 1.99%
XMR icon XMR - - - -
XMR icon XMR Số dư - - - -
sXMR icon sXMR Đã stake - - - -
DASH DASH Dash 1.999%
DASH icon DASH 0,00091811 DASH - - -
DASH icon DASH Số dư - - - -
DOGE DOGE Dogecoin 1.999%
DOGE icon DOGE 0,75 DOGE - - -
DOGE icon DOGE Số dư - - - -
sDOGE icon sDOGE Đã stake - - - -
BNB BNB Binance Coin 1.8%
BNB iconbsc icon BNB Binance Smart Chain 0,00012857 BNB - - 3.24%
BNB icon BNB - - - 2%
BUSD BUSD Binance USD 1.5%
BUSD iconbsc icon BUSD Binance Smart Chain - - - -
BUSD iconeth icon BUSD Ethereum - - - 2%
BUSD iconmatic icon BUSD Polygon - - - 2%
BUSD iconavax icon BUSD Avalanche C-Chain - - - 2%
MATIC MATIC Polygon 1.999%
MATIC icon MATIC Polygon 0,0011031 MATIC - - -
MATIC iconeth icon MATIC Ethereum 10,44500123 MATIC - 11,49845 MATIC 0.1%
MATIC icon MATIC Số dư - - - -
sMATIC icon sMATIC Đã stake - - - -
SOL SOL Solana 1.8%
SOL icon SOL Solana 0,00126148 SOL - - 2%
SOL iconbsc icon SOL Binance Smart Chain 0,00145223 SOL - - 0.5%
SOL icon SOL Số dư - - - -
sSOL icon sSOL Đã stake - - - -
XRP XRP Ripple 1.999%
XRP icon XRP 0,09017419 XRP - 0,1025 XRP 1.99%
XRP icon XRP Số dư - - - -
sXRP icon sXRP Đã stake - - - -
ADA ADA Cardano 1.9999%
ADA icon ADA - - 0,3075 ADA 0.1%
ADA icon ADA Số dư - - - -
TRX TRX Tron 2.599%
TRX icon TRX Tron 2 TRX - - -
TRX icon TRX Số dư - - - -
sTRX icon sTRX Đã stake - - - -
XTZ XTZ Tezos 1.999%
XTZ icon XTZ Tezos - - 0,205 XTZ 0.1%
XTZ iconbsc icon XTZ Binance Smart Chain 0,21783768 XTZ - - 2%
XTZ icon XTZ Số dư - - - -
sXTZ icon sXTZ Đã stake - - - -
AVAX AVAX Avalanche 1.9999%
AVAX icon AVAX 0,01068263 AVAX - - 0.1%
AVAX iconavax icon AVAX Avalanche C-Chain 0,00091875 AVAX - - 0.3%
sAVAX icon sAVAX Đã stake - - - -
AVAX icon AVAX Số dư - - - -
ZIL ZIL Zilliqa 1.999%
ZIL icon ZIL - - 28,2408 ZIL 0.1%
ZIL icon ZIL Số dư - - - -
sZIL icon sZIL Đã stake - - - -
XEC XEC eCash 1.8%
XEC icon XEC 1.493,06484065 XEC - - 4.11%
DAI DAI Dai Stablecoin 0.85%
DAI iconeth icon DAI Ethereum 10,58331633 DAI - 11,355975 DAI 0.1%
DAI iconmatic icon DAI Polygon 0,00383846 DAI - - 0.5%
DAI iconarb icon DAI Arbitrum 0,08004397 DAI - - 3.12%
DAI iconopt icon DAI Optimism 0,04999495 DAI - - 3.63%
DAI iconavax icon DAI.e Avalanche C-Chain 0,24995007 DAI - - 3.14%
DAI iconbsc icon DAI Binance Smart Chain 0,15045892 DAI - - 0.5%
DAI icon DAI Số dư - - - -
FDUSD FDUSD First Digital Dollar 1%
FDUSD iconeth icon FDUSD Ethereum 30,25756592 FDUSD - - 3.21%
FDUSD iconbsc icon FDUSD Binance Smart Chain 0,04996997 FDUSD - - 3.15%
CRO CRO Cronos 1.8%
CRO icon CRO Cronos Chain 0,53127636 CRO - - 4.08%
ZEC ZEC Zcash 1.8%
ZEC icon ZEC Transparent 0,00107241 ZEC - - 2%
ZEC icon ZEC Shielded 0,00179394 ZEC - - 3.93%
ALGO ALGO Algorand 1.8%
ALGO icon ALGO 0,13074232 ALGO - - 2%
FTM FTM Fantom 1.8%
FTM icon FTM FTM 0,11949992 FTM - - 3.15%
FTM iconeth icon FTM Ethereum 15,29709962 FTM - - 2%
SHIB SHIB Shiba Inu 1.8%
SHIB iconeth icon SHIB Ethereum 465.506,03365737 SHIB - - 2%
SHIB iconbsc icon SHIB Binance Smart Chain 25.245,85434115 SHIB - - 2%
PEPE PEPE Pepe 1.8%
PEPE iconeth icon PEPE Ethereum 17.771.262,77455 PEPE - - 3.14%
APE APE ApeCoin 1.8%
APE iconeth icon APE Ethereum 11,91222316 APE - - 2.16%
UNI UNI Uniswap 1.8%
UNI iconeth icon UNI Ethereum 3,05466459 UNI - - 3.41%
SUSHI SUSHI SushiSwap 1.8%
SUSHI iconeth icon SUSHI Ethereum 6,24924289 SUSHI - - 2.82%
YFI YFI Yearn.finance 1.8%
YFI iconeth icon YFI Ethereum 0,00260258 YFI - - 3.01%
VERSE VERSE Verse 1.8%
VERSE iconeth icon VERSE Ethereum 20.423,41725949 VERSE - - 2%
ARB ARB Arbitrum 1.9%
ARB icon ARB Arbitrum 0,04207039 ARB - - 3.32%
GMX GMX GMX 1.8%
GMX iconarb icon GMX Arbitrum 0,00156806 GMX - - 3.25%
COMP COMP Compound 1.8%
COMP iconeth icon COMP Ethereum 0,42803335 COMP - - 2.8%
AAVE AAVE Aave 1.8%
AAVE iconeth icon AAVE Ethereum 0,29020864 AAVE - - 2%
SRM SRM Serum 1.8%
SRM iconeth icon SRM Ethereum 2,4 SRM - - 0.79%
WBTC WBTC Wrapped Bitcoin 1.8%
WBTC iconeth icon WBTC Ethereum 0,00065897 WBTC - - 3.29%
WBTC iconmatic icon WBTC Polygon 0,00000096 WBTC - - 3.23%
WBTC iconarb icon WBTC Arbitrum 0,00000154 WBTC - - 3.44%
WBTC iconopt icon WBTC Optimism 0,00000097 WBTC - - 3.3%
WETH WETH Wrapped Ether 1.8%
WETH iconeth icon WETH Ethereum 0,01065671 WETH - - 3.15%
WETH iconmatic icon WETH Polygon 0,00001609 WETH - - 3.17%
GUSD GUSD Gemini Dollar 1.5%
GUSD iconeth icon GUSD Ethereum - - - 2%
MIM MIM Magic Internet Money 1.8%
MIM iconavax icon MIM Avalanche C-Chain 0,045 MIM - - -
TUSD TUSD TrueUSD 20%
TUSD iconeth icon TUSD Ethereum 2,10188998 TUSD - - 2%
TUSD icontrx icon TUSD Tron 0,61038077 TUSD - - 2%
XAUT XAUT Tether Gold 0.8%
XAUT iconeth icon XAUT Ethereum - - 0,00556247 XAUT 0.1%
XAUT iconzkevm icon XAUT Polygon zkEVM - - - 0.1%
XAUT icon XAUT Số dư - - - -
XLM XLM Stellar 1.999%
XLM icon XLM 0,43058357 XLM - - 1.99%
sXLM icon sXLM Đã stake - - - -
BAT BAT Basic Attention Token 1.8%
BAT iconeth icon BAT Ethereum 92,49882606 BAT - - 3.68%
OP OP Optimism 1.8%
OP iconopt icon OP Optimism 0,01306057 OP - - 3.14%
ETC ETC Ethereum Classic 1.8%
ETC icon ETC 0,00199437 ETC - 0,01025 ETC 0.1%
DOT DOT Polkadot 1.8%
DOT icon DOT 0,01929347 DOT - - 2%
DOT iconbsc icon DOT Binance Smart Chain 0,03 DOT - - 2%
NEO NEO Neo 1.8%
NEO icon NEO - - - 2%
FIL FIL Filecoin 1.8%
FIL icon FIL 0,005015 FIL - - 2%
KAS KAS Kaspa 2%
KAS icon KAS 0,158351 KAS - - 2%
DGB DGB Digibyte 1.8%
DGB icon DGB 2,0801115 DGB - - 2%
ATOM ATOM Cosmos 1.8%
ATOM icon ATOM 0,00483772 ATOM - - 3.23%
GRT GRT The Graph 1.8%
GRT iconeth icon GRT Ethereum 83,39624533 GRT - - 3.39%
VET VET VeChain 1.8%
VET icon VET - - - 2%
TON TON Toncoin 2.699%
TON icon TON - - - 0.1%
TON iconeth icon TON Ethereum - - - 2%
sTON icon sTON Đã stake - - - -
BTG BTG Bitcoin Gold 1.8%
BTG icon BTG - - - 2%
BSV BSV Bitcoin SV 1.8%
BSV icon BSV - - - 2%
MKR MKR Maker 1.8%
MKR icon MKR 0,00237886 MKR - - 2%
LRC LRC Loopring 1.8%
LRC icon LRC 16,65739246 LRC - - 2%
ENS ENS Ethereum Name Service 1.8%
ENS iconeth icon ENS Ethereum 0,29400972 ENS - - 2%
EGLD EGLD Elrond 1.8%
EGLD icon EGLD 0,00051831 EGLD - - 2%
AXS AXS Axie Infinity 1.8%
AXS iconeth icon AXS Ethereum 4,04104743 AXS - - 2.2%
RNDR RNDR Render Token 2%
RNDR iconeth icon RNDR Ethereum - - - -
SAND SAND The Sandbox 1.8%
SAND iconeth icon SAND Ethereum 57,12659731 SAND - - 3.07%
MANA MANA Decentraland 1.8%
MANA iconeth icon MANA Ethereum 8,7115744 MANA - - 2%
WAVES WAVES Waves 1.8%
WAVES icon WAVES 0,01191611 WAVES - - 2%
OKB OKB OKB 1.8%
OKB iconeth icon OKB Ethereum 0,051 OKB - - 2.09%
EURT EURT Tether EUR 1%
EURT iconeth icon EURT Ethereum 9,77584394 EURT - - 0.1%
EUROC EUROC Euro Coin 1.5%
EUROC iconeth icon EUROC Ethereum 29,95342757 EUROC - - 3.27%
QNT QNT Quant 1.8%
QNT iconeth icon QNT Ethereum 0,05729841 QNT - - 2%
SNX SNX Synthetix 1.8%
SNX iconeth icon SNX Ethereum 6,2062673 SNX - - 3.04%
AMP AMP Amp 1.8%
AMP iconeth icon AMP Ethereum 2.088,83371908 AMP - - 2.9%
FRAX FRAX Frax 1.8%
FRAX iconeth icon FRAX Ethereum 30,43002707 FRAX - - 3.01%
USDD USDD Decentralized USD 1.8%
USDD icontrx icon USDD Tron - - - -
USDD iconbsc icon USDD Binance Smart Chain 0,22549358 USDD - - 2%
LDO LDO Lido DAO 1.8%
LDO iconeth icon LDO Ethereum 3,4040704 LDO - - 2.65%
SLP SLP Smooth Love Potion 1.8%
SLP iconeth icon SLP Ethereum - - - -
LEO LEO UNUS SED LEO 1.8%
LEO iconeth icon LEO Ethereum 6,57630943 LEO - - 2%
CHZ CHZ Chiliz 1.8%
CHZ iconeth icon CHZ Ethereum - - - -
1INCH 1INCH 1Inch 1.8%
1INCH iconeth icon 1INCH Ethereum 45,15840245 1INCH - - 2.05%
PAXG PAXG Paxos Gold 1.8%
PAXG iconeth icon PAXG Ethereum 0,00095645 PAXG - - 2%
WLD WLD Worldcoin 1.8%
WLD iconeth icon WLD Ethereum 3,65480689 WLD - - 3.52%
HT HT Huobi Token 2%
HT iconeth icon HT Ethereum - - - -
 • * Ngân Hàng hỗ trợ
  • VietinBank
  • Vietcombank
  • MBBank
  • ACB
  • VPBank
  • TPBank
  • MSB
  • NamABank
  • LienVietPostBank
  • VietCapitalBank
  • BIDV
  • Sacombank
  • VIB
  • HDBank
  • SeABank
  • GPBank
  • PVcomBank
  • NCB
  • ShinhanBank
  • SCB
  • PGBank
  • Agribank
  • Techcombank
  • SaigonBank
  • DongABank
  • BacABank
  • StandardChartered
  • Oceanbank
  • VRB
  • ABBANK
  • VietABank
  • Eximbank
  • VietBank
  • IndovinaBank
  • BaoVietBank
  • PublicBank
  • SHB
  • CBBank
  • OCB
  • KienLongBank
  • CIMB
  • HSBC
  • DBSBank
  • Nonghyup
  • HongLeong
  • IBK Bank
  • IBK Bank
  • Woori
  • UnitedOverseas
  • KookminHN
  • KookminHCM
  • COOPBANK