Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 79 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

1 BTC 31.358,47987593 OP Optimism
Transactions can be slow, expensive and unreliable due to blocksize limitations. Use alternatives for urgent matters.
  • Phí mạng: 0,00009032 BTC
  • Phí mạng: 0,02446214 OP
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

XMR icon XMR ??? USDT icontrx icon USDT
VND icon VND 11.151,14 US$ USDT icontrx icon USDT
XMR icon XMR ??? LTC icon LTC
USDT iconmatic icon USDT 99,99 US$ BTC iconln icon LN-BTC
LTC icon LTC ??? XMR icon XMR
USDC iconarb icon USDC 325,44 US$ VND icon VND
XMR icon XMR ??? VND icon VND
USDT icon USDT 76,31 US$ VND icon VND

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in