Giá bằng Lido Staked Ether (STETH)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng STETH
VND VND 0.00000001
BTC BTC 19.09928874
USDT USDT 0.00027312
USDC USDC 0.00027330
ETH ETH 1.03085331
BCH BCH 0.14015595
LTC LTC 0.02407401
XMR XMR 0.03838848
DASH DASH 0.00856821
DOGE DOGE 0.00004652
BNB BNB 0.17164299
MATIC MATIC 0.00020082
SOL SOL 0.04971244
XRP XRP 0.00014778
ADA ADA 0.00013548
TRX TRX 0.00003438
XTZ XTZ 0.00027478
AVAX AVAX 0.01144686
ZIL ZIL 0.00000684
XEC XEC 0.00000001
DAI DAI 0.00027430
FDUSD FDUSD 0.00027573
CRO CRO 0.00003493
ZEC ZEC 0.00675633
FTM FTM 0.00023963
SHIB SHIB 0.00000001
PEPE PEPE 0.00000000
APE APE 0.00035691
LINK LINK 0.00459743
ARB ARB 0.00032682
GMX GMX 0.00899566
COMP COMP 0.01701223
AAVE AAVE 0.02672567
WBTC WBTC 19.32613033
WETH WETH 1.03955210
GUSD GUSD 0.00027461
XAUT XAUT 0.66191086
XLM XLM 0.00003100
BAT BAT 0.00006996
OP OP 0.00076474
ETC ETC 0.00859263
DOT DOT 0.00210462
TON TON 0.00174950
MKR MKR 0.83396538
LRC LRC 0.00007998
ENS ENS 0.00575286
EURT EURT 0.00029687
QNT QNT 0.02743473
SNX SNX 0.00079793
AMP AMP 0.00000201
FRAX FRAX 0.00027590
USDD USDD 0.00027514
1INCH 1INCH 0.00011694
WLD WLD 0.00139861
CELO CELO 0.00025190