Giá bằng Monero (XMR)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng XMR
VND VND 0.00000030
BTC BTC 513.65578818
USDT USDT 0.00766004
USDC USDC 0.00766484
ETH ETH 23.76937992
BCH BCH 3.76724202
LTC LTC 0.64615191
DASH DASH 0.22656154
DOGE DOGE 0.00117652
BNB BNB 4.43371145
MATIC MATIC 0.00531455
SOL SOL 1.37376137
XRP XRP 0.00398180
ADA ADA 0.00362383
TRX TRX 0.00095423
XTZ XTZ 0.00705682
AVAX AVAX 0.27883690
ZIL ZIL 0.00017666
XEC XEC 0.00000038
DAI DAI 0.00768417
FDUSD FDUSD 0.00766099
CRO CRO 0.00094217
ZEC ZEC 0.18233324
FTM FTM 0.00685323
SHIB SHIB 0.00000019
PEPE PEPE 0.00000007
APE APE 0.00927244
LINK LINK 0.12775437
ARB ARB 0.00755220
GMX GMX 0.23014088
COMP COMP 0.42816087
AAVE AAVE 0.66658093
STETH STETH 23.99603424
WBTC WBTC 519.25830097
WETH WETH 23.94823892
GUSD GUSD 0.00772796
XAUT XAUT 18.59360262
XLM XLM 0.00082336
BAT BAT 0.00183644
OP OP 0.01956719
ETC ETC 0.21740637
DOT DOT 0.05460629
TON TON 0.04985192
MKR MKR 21.59637516
LRC LRC 0.00195411
ENS ENS 0.11258711
EURT EURT 0.00831980
QNT QNT 0.73518760
SNX SNX 0.02001950
AMP AMP 0.00005338
FRAX FRAX 0.00773411
USDD USDD 0.00771239
1INCH 1INCH 0.00296503
WLD WLD 0.03708922
CELO CELO 0.00644006