Giá bằng Compound (COMP)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng COMP
VND VND 0.00000076
BTC BTC 1,307.23029215
USDT USDT 0.01949820
USDC USDC 0.01952068
ETH ETH 68.92828305
BCH BCH 8.62982531
LTC LTC 1.56596587
XMR XMR 3.45336271
DASH DASH 0.52127860
DOGE DOGE 0.00282745
BNB BNB 12.01464254
MATIC MATIC 0.01205945
SOL SOL 2.92217189
XRP XRP 0.00945293
ADA ADA 0.00835520
TRX TRX 0.00230657
XTZ XTZ 0.01668739
AVAX AVAX 0.63222376
ZIL ZIL 0.00040227
XEC XEC 0.00000078
DAI DAI 0.01957614
FDUSD FDUSD 0.01967679
CRO CRO 0.00201344
ZEC ZEC 0.46166904
FTM FTM 0.01273436
SHIB SHIB 0.00000043
PEPE PEPE 0.00000024
APE APE 0.02128481
LINK LINK 0.30234382
ARB ARB 0.01878753
GMX GMX 0.67017739
AAVE AAVE 1.68072605
STETH STETH 69.61994695
WBTC WBTC 1,323.09703781
WETH WETH 69.44742656
GUSD GUSD 0.01969456
XAUT XAUT 45.33257795
XLM XLM 0.00194459
BAT BAT 0.00427354
OP OP 0.04017224
ETC ETC 0.50402096
DOT DOT 0.12775896
TON TON 0.15826067
MKR MKR 45.02093297
LRC LRC 0.00396591
ENS ENS 0.41274234
EURT EURT 0.02044949
QNT QNT 1.64074455
SNX SNX 0.04386197
AMP AMP 0.00011117
FRAX FRAX 0.01969770
USDD USDD 0.01967518
1INCH 1INCH 0.00825781
WLD WLD 0.07272762