Giá bằng Compound (COMP)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng COMP
VND VND 0.00000074
BTC BTC 1,222.72330428
USDT USDT 0.01917063
USDC USDC 0.01916773
ETH ETH 59.30047250
BCH BCH 9.37223579
LTC LTC 1.58885103
XMR XMR 2.26933961
DASH DASH 0.55697717
DOGE DOGE 0.00292089
BNB BNB 10.73201892
BUSD BUSD 0.01939447
MATIC MATIC 0.01330633
SOL SOL 2.69263924
XRP XRP 0.00977414
ADA ADA 0.00887439
TRX TRX 0.00213569
XTZ XTZ 0.01886312
AVAX AVAX 0.67928572
ZIL ZIL 0.00046693
XEC XEC 0.00000099
DAI DAI 0.01923126
FDUSD FDUSD 0.01925463
CRO CRO 0.00240498
ZEC ZEC 0.42270439
FTM FTM 0.01335342
SHIB SHIB 0.00000044
PEPE PEPE 0.00000010
APE APE 0.02407930
LINK LINK 0.26247754
UNI UNI 0.13948202
SUSHI SUSHI 0.01894511
YFI YFI 135.22607725
ARB ARB 0.02247556
GMX GMX 0.56218915
AAVE AAVE 1.66880885
STETH STETH 59.77220571
WBTC WBTC 1,238.42016858
WETH WETH 59.85141147
GUSD GUSD 0.01933748
XAUT XAUT 45.70590330
XLM XLM 0.00213579
BAT BAT 0.00472090
OP OP 0.04354491
ETC ETC 0.50652461
DOT DOT 0.13105599
TON TON 0.12208706
MKR MKR 61.82165260
LRC LRC 0.00493350
ENS ENS 0.26371227
AXS AXS 0.13695134
SAND SAND 0.00857355
MANA MANA 0.00847758
EURT EURT 0.02031411
EUROC EUROC 0.02095688
QNT QNT 2.06673826
SNX SNX 0.05544790
AMP AMP 0.00014243
FRAX FRAX 0.01938628
USDD USDD 0.01902427
LEO LEO 0.11381859
1INCH 1INCH 0.00773426
WLD WLD 0.09500953
CELO CELO 0.01573329