Giá bằng Optimism (OP)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng OP
VND VND 0.00001600
BTC BTC 28,059.13757637
USDT USDT 0.40910875
USDC USDC 0.40966127
ETH ETH 1,557.47722543
BCH BCH 195.21914064
LTC LTC 35.14051913
XMR XMR 60.58534856
DASH DASH 12.48766577
DOGE DOGE 0.06721738
BNB BNB 247.37602872
MATIC MATIC 0.29323447
SOL SOL 69.81481328
XRP XRP 0.21736083
ADA ADA 0.18756242
TRX TRX 0.04665809
XTZ XTZ 0.39882765
AVAX AVAX 15.30682862
ZIL ZIL 0.01008662
XEC XEC 0.00001975
DAI DAI 0.41069707
FDUSD FDUSD 0.41344370
ZEC ZEC 11.19623314
FTM FTM 0.33214544
SHIB SHIB 0.00001111
PEPE PEPE 0.00000604
APE APE 0.53395036
LINK LINK 7.61980151
ARB ARB 0.47754052
GMX GMX 14.64408553
COMP COMP 24.93361297
AAVE AAVE 42.93079328
STETH STETH 1,572.84288800
WBTC WBTC 28,348.49793616
WETH WETH 1,569.38235535
GUSD GUSD 0.41351298
XAUT XAUT 963.23156154
XLM XLM 0.04437223
BAT BAT 0.10101172
ETC ETC 12.53949674
DOT DOT 2.96316576
TON TON 2.73728706
MKR MKR 1,105.24860553
LRC LRC 0.11549832
ENS ENS 10.65896362
EURT EURT 0.44165886
QNT QNT 37.55946146
SNX SNX 1.17305208
AMP AMP 0.00304326
FRAX FRAX 0.41703829
USDD USDD 0.41348219
1INCH 1INCH 0.19480413
WLD WLD 2.13954869
CELO CELO 0.35080885