Giá bằng Basic Attention Token (BAT)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng BAT
VND VND 0.00016981
BTC BTC 289,157.72699950
USDT USDT 4.31823716
USDC USDC 4.32082918
ETH ETH 13,398.83691551
BCH BCH 2,115.92947206
LTC LTC 364.29016382
XMR XMR 597.21445220
DASH DASH 127.36688496
DOGE DOGE 0.66276313
BNB BNB 2,496.12879265
MATIC MATIC 2.99317829
SOL SOL 775.93810950
XRP XRP 2.24328235
ADA ADA 2.04161063
TRX TRX 0.53781208
XTZ XTZ 3.98451914
AVAX AVAX 157.14565269
ZIL ZIL 0.09959135
XEC XEC 0.00021360
DAI DAI 4.33202581
FDUSD FDUSD 4.32194572
CRO CRO 0.53169506
ZEC ZEC 102.51803897
FTM FTM 3.85369316
SHIB SHIB 0.00010475
PEPE PEPE 0.00004100
APE APE 5.22934522
LINK LINK 72.11855304
ARB ARB 4.25739557
GMX GMX 129.69736293
COMP COMP 241.26963493
AAVE AAVE 375.72857540
STETH STETH 13,524.72353145
WBTC WBTC 292,549.02715589
WETH WETH 13,503.94071913
GUSD GUSD 4.35309427
XAUT XAUT 10,465.17632171
XLM XLM 0.46486760
OP OP 11.04680604
ETC ETC 122.46469294
DOT DOT 30.76721858
TON TON 28.06354655
MKR MKR 12,186.66139346
LRC LRC 1.10252463
ENS ENS 63.34111149
EURT EURT 4.69215509
QNT QNT 414.38079080
SNX SNX 11.26276710
AMP AMP 0.03007401
FRAX FRAX 4.36407902
USDD USDD 4.35477829
1INCH 1INCH 1.67353415
WLD WLD 20.99239481
CELO CELO 3.62879883