Giá bằng Chainlink (LINK)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng LINK
VND VND 0.00000244
BTC BTC 4,156.46461713
USDT USDT 0.06207201
USDC USDC 0.06210926
ETH ETH 192.60004610
BCH BCH 30.41518577
LTC LTC 5.23644722
XMR XMR 8.58459072
DASH DASH 1.83082070
DOGE DOGE 0.00952681
BNB BNB 35.88031734
MATIC MATIC 0.04302510
SOL SOL 11.15363345
XRP XRP 0.03224581
ADA ADA 0.02934690
TRX TRX 0.00773072
XTZ XTZ 0.05727501
AVAX AVAX 2.25887218
ZIL ZIL 0.00143156
XEC XEC 0.00000307
DAI DAI 0.06227021
FDUSD FDUSD 0.06212531
CRO CRO 0.00764279
ZEC ZEC 1.47363381
FTM FTM 0.05539447
SHIB SHIB 0.00000151
PEPE PEPE 0.00000059
APE APE 0.07516862
ARB ARB 0.06119744
GMX GMX 1.86431988
COMP COMP 3.46810272
AAVE AAVE 5.40086736
STETH STETH 194.40958884
WBTC WBTC 4,205.21247268
WETH WETH 194.11084868
GUSD GUSD 0.06257305
XAUT XAUT 150.43047801
XLM XLM 0.00668219
BAT BAT 0.01490135
OP OP 0.15879105
ETC ETC 1.76035470
DOT DOT 0.44225986
TON TON 0.40339623
MKR MKR 175.17576794
LRC LRC 0.01584811
ENS ENS 0.91048955
EURT EURT 0.06744685
QNT QNT 5.95646920
SNX SNX 0.16189536
AMP AMP 0.00043230
FRAX FRAX 0.06273095
USDD USDD 0.06259726
1INCH 1INCH 0.02405602
WLD WLD 0.30175277
CELO CELO 0.05216175