Giá bằng Chainlink (LINK)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng LINK
VND VND 0.00000261
BTC BTC 4,457.63718417
USDT USDT 0.06668961
USDC USDC 0.06675837
ETH ETH 234.35639114
BCH BCH 29.21826051
LTC LTC 5.38755342
XMR XMR 11.53484043
DASH DASH 1.77100698
DOGE DOGE 0.00960416
BNB BNB 40.66911301
MATIC MATIC 0.04115138
SOL SOL 9.94612331
XRP XRP 0.03244698
ADA ADA 0.02856315
TRX TRX 0.00790836
XTZ XTZ 0.05590921
AVAX AVAX 2.11990453
ZIL ZIL 0.00137199
XEC XEC 0.00000262
DAI DAI 0.06693684
FDUSD FDUSD 0.06735394
CRO CRO 0.00681118
ZEC ZEC 1.56483038
FTM FTM 0.04354302
SHIB SHIB 0.00000144
PEPE PEPE 0.00000081
APE APE 0.07246005
ARB ARB 0.06380891
GMX GMX 2.26553875
COMP COMP 3.51935173
AAVE AAVE 5.72121673
STETH STETH 236.60288669
WBTC WBTC 4,513.36043922
WETH WETH 236.15895878
GUSD GUSD 0.06735600
XAUT XAUT 154.28636247
XLM XLM 0.00664136
BAT BAT 0.01447994
OP OP 0.13549206
ETC ETC 1.71196017
DOT DOT 0.43389485
TON TON 0.53236610
MKR MKR 152.12382458
LRC LRC 0.01360027
ENS ENS 1.34252086
EURT EURT 0.07010010
QNT QNT 5.55311501
SNX SNX 0.14862127
AMP AMP 0.00037595
FRAX FRAX 0.06749816
USDD USDD 0.06730895
1INCH 1INCH 0.02824465
WLD WLD 0.24690101