Giá bằng eCash (XEC)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng XEC
VND VND 0.84631349
BTC BTC 1,475,886,454.96616316
USDT USDT 21,657.32785478
USDC USDC 21,685.83339919
ETH ETH 81,828,826.59101535
BCH BCH 10,271,342.95771666
LTC LTC 1,827,954.14210024
XMR XMR 3,206,771.71847310
DASH DASH 656,607.57084504
DOGE DOGE 3,532.51613885
BNB BNB 13,052,592.05087330
MATIC MATIC 15,479.90472050
SOL SOL 3,671,245.54006570
XRP XRP 11,461.93077866
ADA ADA 9,897.44599629
TRX TRX 2,468.21823074
XTZ XTZ 21,030.86904335
AVAX AVAX 805,878.63355936
ZIL ZIL 532.86869736
DAI DAI 21,741.16374849
FDUSD FDUSD 21,878.71825091
ZEC ZEC 588,395.01165886
FTM FTM 17,348.52594768
SHIB SHIB 0.58054086
PEPE PEPE 0.31037870
APE APE 28,114.41500026
LINK LINK 400,561.20455275
ARB ARB 25,122.52508558
GMX GMX 765,826.52729003
COMP COMP 1,312,904.85649750
AAVE AAVE 2,261,451.24616164
STETH STETH 82,597,849.69441403
WBTC WBTC 1,491,989,621.85745335
WETH WETH 82,463,341.30981690
GUSD GUSD 21,860.69737925
XAUT XAUT 50,957,307.59407870
XLM XLM 2,342.46855665
BAT BAT 5,320.86834329
OP OP 54,459.56032387
ETC ETC 660,189.05296579
DOT DOT 156,352.37538562
TON TON 143,514.98794519
MKR MKR 58,901,119.28451086
LRC LRC 6,059.11731451
ENS ENS 569,132.50661536
EURT EURT 23,374.39730288
QNT QNT 1,993,739.46372223
SNX SNX 62,054.30790917
AMP AMP 163.36771331
FRAX FRAX 21,964.30563077
USDD USDD 21,912.25956669
1INCH 1INCH 10,243.44969871
WLD WLD 112,528.65451546
CELO CELO 18,482.84600613