Giá bằng eCash (XEC)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng XEC
VND VND 1.26796301
BTC BTC 2,129,245,971.44426489
USDT USDT 32,625.53280166
USDC USDC 32,639.42654839
ETH ETH 111,810,061.07194565
BCH BCH 12,761,917.87577932
LTC LTC 2,401,276.19318392
XMR XMR 5,699,119.52473558
DASH DASH 763,608.69714595
DOGE DOGE 3,984.82289098
BNB BNB 19,313,516.15931249
MATIC MATIC 18,305.05410784
SOL SOL 4,530,662.22604965
XRP XRP 16,392.50965970
ADA ADA 12,374.68447178
TRX TRX 3,838.03888035
XTZ XTZ 24,017.40914549
AVAX AVAX 857,956.58141164
ZIL ZIL 557.70008737
DAI DAI 32,713.83991776
FDUSD FDUSD 32,861.17780924
CRO CRO 3,079.32421069
ZEC ZEC 663,517.36397333
FTM FTM 16,498.91030844
SHIB SHIB 0.58771893
PEPE PEPE 0.34465930
APE APE 30,129.39612369
LINK LINK 447,364.08896038
ARB ARB 25,987.52074799
GMX GMX 919,983.24299967
COMP COMP 1,534,465.27571166
AAVE AAVE 2,590,284.73880390
STETH STETH 113,021,064.09444414
WBTC WBTC 2,155,672,780.75394964
WETH WETH 112,809,197.50263494
GUSD GUSD 32,821.43674520
XAUT XAUT 75,672,205.56266497
XLM XLM 2,994.94480773
BAT BAT 6,082.76982361
OP OP 58,844.34441339
ETC ETC 756,711.56117324
DOT DOT 194,799.29278509
TON TON 240,232.77447041
MKR MKR 71,870,312.46819155
LRC LRC 5,440.21502156
ENS ENS 732,637.56480516
EURT EURT 34,386.32750844
QNT QNT 2,530,272.34190597
SNX SNX 62,169.42406462
AMP AMP 155.88030699
FRAX FRAX 32,938.37540354
USDD USDD 32,993.51008238
1INCH 1INCH 12,483.58083091
WLD WLD 88,588.99479760