Giá bằng Optimism (OP)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng OP
VND VND 0.00001957
BTC BTC 33,576.80293064
USDT USDT 0.49945757
USDC USDC 0.50001254
ETH ETH 1,768.57692426
BCH BCH 221.73167734
LTC LTC 40.18241199
XMR XMR 88.35862165
DASH DASH 13.38677260
DOGE DOGE 0.07262077
BNB BNB 307.86160184
MATIC MATIC 0.31018674
SOL SOL 75.14864509
XRP XRP 0.24295101
ADA ADA 0.21485805
TRX TRX 0.05920549
XTZ XTZ 0.42829346
AVAX AVAX 16.20491428
ZIL ZIL 0.01032719
XEC XEC 0.00001993
DAI DAI 0.50138088
FDUSD FDUSD 0.50426806
CRO CRO 0.05172314
ZEC ZEC 11.80445309
FTM FTM 0.32876466
SHIB SHIB 0.00001100
PEPE PEPE 0.00000618
APE APE 0.54877184
LINK LINK 7.76375658
ARB ARB 0.48294104
GMX GMX 17.31806766
COMP COMP 26.61203678
AAVE AAVE 43.23748286
STETH STETH 1,785.37061154
WBTC WBTC 33,970.29771383
WETH WETH 1,782.25844382
GUSD GUSD 0.50471540
XAUT XAUT 1,162.01061317
XLM XLM 0.05005599
BAT BAT 0.10978842
ETC ETC 12.91132899
DOT DOT 3.28169623
TON TON 4.04182805
MKR MKR 1,154.00333803
LRC LRC 0.10242449
ENS ENS 10.65229862
EURT EURT 0.52401763
QNT QNT 42.11442874
SNX SNX 1.12893903
AMP AMP 0.00284872
FRAX FRAX 0.50608130
USDD USDD 0.50378384
1INCH 1INCH 0.21269888
WLD WLD 1.86790459