Giá bằng Quant (QNT)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng QNT
VND VND 0.00000048
BTC BTC 823.27427541
USDT USDT 0.01229103
USDC USDC 0.01230624
ETH ETH 43.40618061
BCH BCH 5.44216187
LTC LTC 0.98824540
XMR XMR 2.16929110
DASH DASH 0.32836314
DOGE DOGE 0.00177699
BNB BNB 7.57508166
MATIC MATIC 0.00760201
SOL SOL 1.83918224
XRP XRP 0.00596245
ADA ADA 0.00527357
TRX TRX 0.00145360
XTZ XTZ 0.01050098
AVAX AVAX 0.39753757
ZIL ZIL 0.00025368
XEC XEC 0.00000049
DAI DAI 0.01233918
FDUSD FDUSD 0.01239884
CRO CRO 0.00126791
ZEC ZEC 0.29101050
FTM FTM 0.00803655
SHIB SHIB 0.00000027
PEPE PEPE 0.00000015
APE APE 0.01339885
LINK LINK 0.19052168
ARB ARB 0.01183028
GMX GMX 0.42213993
COMP COMP 0.65243627
AAVE AAVE 1.05917561
STETH STETH 43.82481454
WBTC WBTC 834.31003479
WETH WETH 43.75700642
GUSD GUSD 0.01242446
XAUT XAUT 28.59300186
XLM XLM 0.00122552
BAT BAT 0.00269214
OP OP 0.02531712
ETC ETC 0.31757072
DOT DOT 0.08079290
TON TON 0.10019021
MKR MKR 28.38490187
LRC LRC 0.00250035
ENS ENS 0.26372234
EURT EURT 0.01285358
SNX SNX 0.02765036
AMP AMP 0.00007000
FRAX FRAX 0.01241936
USDD USDD 0.01239666
1INCH 1INCH 0.00518970
WLD WLD 0.04587166