Giá bằng Zilliqa (ZIL)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng ZIL
VND VND 0.00168985
BTC BTC 2,946,915.48873212
USDT USDT 43.21670633
USDC USDC 43.27892307
ETH ETH 163,556.60169406
BCH BCH 20,498.90204265
LTC LTC 3,650.50829832
XMR XMR 6,420.13490347
DASH DASH 1,309.86899264
DOGE DOGE 7.04941102
BNB BNB 26,039.78051082
MATIC MATIC 30.93865010
SOL SOL 7,326.50509506
XRP XRP 22.91738694
ADA ADA 19.74374620
TRX TRX 4.92605977
XTZ XTZ 41.90227569
AVAX AVAX 1,616.14184652
XEC XEC 0.00206972
DAI DAI 43.37694511
FDUSD FDUSD 43.67301380
ZEC ZEC 1,174.47741758
FTM FTM 34.76326455
SHIB SHIB 0.00117209
PEPE PEPE 0.00062219
APE APE 56.20484945
LINK LINK 800.53048250
ARB ARB 50.33922835
GMX GMX 1,545.30515455
COMP COMP 2,625.05000210
AAVE AAVE 4,516.09828505
STETH STETH 165,055.17829822
WBTC WBTC 2,981,673.90673688
WETH WETH 164,817.53768225
GUSD GUSD 43.60685268
XAUT XAUT 101,565.32293234
XLM XLM 4.68263464
BAT BAT 10.63211120
OP OP 108.74156604
ETC ETC 1,320.83500130
DOT DOT 311.81976528
TON TON 286.27223257
MKR MKR 117,605.89412176
LRC LRC 12.12983899
ENS ENS 1,126.90672064
EURT EURT 46.53939991
QNT QNT 3,985.35869951
SNX SNX 123.77193890
AMP AMP 0.32185514
FRAX FRAX 43.97135085
USDD USDD 43.66547695
1INCH 1INCH 20.49094358
WLD WLD 224.15629600
CELO CELO 36.88993393