Giá bằng First Digital Dollar (FDUSD)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng FDUSD
VND VND 0.00003981
BTC BTC 70,322.15755065
USDT USDT 1.01176737
USDC USDC 1.01261909
ETH ETH 3,812.32815662
BCH BCH 517.44133232
LTC LTC 88.87967494
XMR XMR 143.03150469
DASH DASH 31.54414747
DOGE DOGE 0.17275206
BNB BNB 632.41234797
MATIC MATIC 0.74018159
SOL SOL 180.47289033
XRP XRP 0.54650308
ADA ADA 0.49986140
TRX TRX 0.12727791
XTZ XTZ 1.00714017
AVAX AVAX 41.64412392
ZIL ZIL 0.02527952
XEC XEC 0.00005227
DAI DAI 1.01615270
CRO CRO 0.12906104
ZEC ZEC 25.06293602
FTM FTM 0.87871670
SHIB SHIB 0.00002639
PEPE PEPE 0.00001404
APE APE 1.31801070
LINK LINK 17.05215186
ARB ARB 1.20177003
GMX GMX 33.19293743
COMP COMP 62.74097348
AAVE AAVE 97.95627103
STETH STETH 3,857.91910650
WBTC WBTC 71,590.22673117
WETH WETH 3,849.52351571
GUSD GUSD 1.01849721
XAUT XAUT 2,452.08376805
XLM XLM 0.11410089
BAT BAT 0.25784351
OP OP 2.81757759
ETC ETC 31.67893680
DOT DOT 7.73640471
TON TON 6.47756283
MKR MKR 3,092.10708746
LRC LRC 0.29587106
ENS ENS 21.96060990
EURT EURT 1.10044279
QNT QNT 100.63664517
SNX SNX 2.93432766
AMP AMP 0.00741761
FRAX FRAX 1.02174110
USDD USDD 1.01984418
1INCH 1INCH 0.42995245
WLD WLD 5.13736404
CELO CELO 0.93170698