Giá bằng Ethereum Name Service (ENS)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng ENS
VND VND 0.00000180
BTC BTC 3,019.56503798
USDT USDT 0.04624661
USDC USDC 0.04625936
ETH ETH 158.38382516
BCH BCH 17.87802936
LTC LTC 3.39119685
XMR XMR 8.04322112
DASH DASH 1.07647559
DOGE DOGE 0.00562296
BNB BNB 27.28677656
MATIC MATIC 0.02592832
SOL SOL 6.39547069
XRP XRP 0.02321753
ADA ADA 0.01750109
TRX TRX 0.00543161
XTZ XTZ 0.03382437
AVAX AVAX 1.21164896
ZIL ZIL 0.00078680
XEC XEC 0.00000147
DAI DAI 0.04637307
FDUSD FDUSD 0.04666591
CRO CRO 0.00435690
ZEC ZEC 0.93659348
FTM FTM 0.02326942
SHIB SHIB 0.00000083
PEPE PEPE 0.00000049
APE APE 0.04211403
LINK LINK 0.63389744
ARB ARB 0.03675368
GMX GMX 1.30241338
COMP COMP 2.16916640
AAVE AAVE 3.66177171
STETH STETH 159.96517180
WBTC WBTC 3,054.49721703
WETH WETH 159.61543159
GUSD GUSD 0.04674473
XAUT XAUT 107.27708064
XLM XLM 0.00423948
BAT BAT 0.00858505
OP OP 0.08346328
ETC ETC 1.06687612
DOT DOT 0.27542982
TON TON 0.33959546
MKR MKR 101.67674570
LRC LRC 0.00764601
EURT EURT 0.04877095
QNT QNT 3.54343857
SNX SNX 0.08760260
AMP AMP 0.00022125
FRAX FRAX 0.04675999
USDD USDD 0.04682433
1INCH 1INCH 0.01766577
WLD WLD 0.12526233