Giá bằng Amp (AMP)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng AMP
VND VND 0.00714194
BTC BTC 12,212,524.69062920
USDT USDT 182.22927738
USDC USDC 182.43687314
ETH ETH 643,602.68497226
BCH BCH 80,630.61463829
LTC LTC 14,650.38189432
XMR XMR 32,202.31551184
DASH DASH 4,864.63644501
DOGE DOGE 26.32133132
BNB BNB 112,306.68702087
MATIC MATIC 112.57440107
SOL SOL 27,279.86568569
XRP XRP 88.39795470
ADA ADA 78.13876289
TRX TRX 21.54735934
XTZ XTZ 155.44064484
AVAX AVAX 5,890.27589811
ZIL ZIL 3.75754244
XEC XEC 0.00723379
DAI DAI 182.93121603
FDUSD FDUSD 183.89481188
CRO CRO 18.80145023
ZEC ZEC 4,305.64824635
FTM FTM 119.07914749
SHIB SHIB 0.00401189
PEPE PEPE 0.00223671
APE APE 198.73051302
LINK LINK 2,823.25557467
ARB ARB 175.23801744
GMX GMX 6,253.32314937
COMP COMP 9,671.57486042
AAVE AAVE 15,681.16167784
STETH STETH 649,931.77837691
WBTC WBTC 12,361,430.67602704
WETH WETH 648,919.53779787
GUSD GUSD 184.09277389
XAUT XAUT 424,487.18794844
XLM XLM 18.16338398
BAT BAT 39.93495039
OP OP 375.05817654
ETC ETC 4,711.05549764
DOT DOT 1,199.06987717
TON TON 1,482.57398766
MKR MKR 420,476.87259412
LRC LRC 37.01044781
ENS ENS 3,892.68678022
EURT EURT 191.19946811
QNT QNT 15,346.22889983
SNX SNX 409.73915762
FRAX FRAX 184.17540357
USDD USDD 183.86126268
1INCH 1INCH 76.91743595
WLD WLD 680.06596033