Giá bằng Wrapped Bitcoin (WBTC)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng WBTC
VND VND 0.00000000
BTC BTC 1.02449202
USDT USDT 0.00001465
USDC USDC 0.00001466
ETH ETH 0.05532782
BCH BCH 0.00751801
LTC LTC 0.00128980
XMR XMR 0.00205917
DASH DASH 0.00045931
DOGE DOGE 0.00000250
BNB BNB 0.00920699
MATIC MATIC 0.00001077
SOL SOL 0.00266659
XRP XRP 0.00000793
ADA ADA 0.00000727
TRX TRX 0.00000184
XTZ XTZ 0.00001474
AVAX AVAX 0.00061401
ZIL ZIL 0.00000037
XEC XEC 0.00000000
DAI DAI 0.00001471
FDUSD FDUSD 0.00001479
CRO CRO 0.00000187
ZEC ZEC 0.00036241
FTM FTM 0.00001285
SHIB SHIB 0.00000000
PEPE PEPE 0.00000000
APE APE 0.00001914
LINK LINK 0.00024661
ARB ARB 0.00001753
GMX GMX 0.00048253
COMP COMP 0.00091254
AAVE AAVE 0.00143357
STETH STETH 0.05582972
WETH WETH 0.05576191
GUSD GUSD 0.00001473
XAUT XAUT 0.03550511
XLM XLM 0.00000166
BAT BAT 0.00000375
OP OP 0.00004102
ETC ETC 0.00046091
DOT DOT 0.00011289
TON TON 0.00009384
MKR MKR 0.04473417
LRC LRC 0.00000429
ENS ENS 0.00030859
EURT EURT 0.00001592
QNT QNT 0.00147161
SNX SNX 0.00004280
AMP AMP 0.00000011
FRAX FRAX 0.00001480
USDD USDD 0.00001476
1INCH 1INCH 0.00000627
WLD WLD 0.00007502
CELO CELO 0.00001351