Giá bằng Vietnam Dong (VND)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng VND
BTC BTC 1,321,807,737.35967875
USDT USDT 25,643.67758127
USDC USDC 25,653.75922894
ETH ETH 76,818,364.62252985
BCH BCH 6,815,534.87099510
LTC LTC 1,796,710.91084092
XMR XMR 3,203,871.20974751
DASH DASH 778,435.17945475
DOGE DOGE 2,210.58644503
BNB BNB 9,969,647.40995584
BUSD BUSD 25,957.30656430
MATIC MATIC 26,097.18473579
SOL SOL 2,702,131.89637867
XRP XRP 14,240.53453202
ADA ADA 15,447.96889109
TRX TRX 3,653.47667501
XTZ XTZ 29,146.05957387
AVAX AVAX 966,402.02050492
ZIL ZIL 601.62372312
XEC XEC 0.85277738
DAI DAI 25,721.80254078
FDUSD FDUSD 25,795.95713747
CRO CRO 2,433.70529194
ZEC ZEC 702,681.31777548
FTM FTM 10,643.27480801
SHIB SHIB 0.25066823
PEPE PEPE 0.03141562
APE APE 44,711.70649587
LINK LINK 476,218.96361001
UNI UNI 192,970.96912191
SUSHI SUSHI 34,022.68699877
YFI YFI 197,390,908.44826171
ARB ARB 47,699.34968342
GMX GMX 1,212,951.69142016
COMP COMP 1,556,698.77745674
AAVE AAVE 2,408,619.75166083
WBTC WBTC 1,340,752,728.21225357
WETH WETH 77,569,761.59152289
GUSD GUSD 25,873.91020819
XAUT XAUT 52,073,091.16382081
XLM XLM 3,021.68014964
BAT BAT 6,623.75762503
OP OP 95,184.70855450
ETC ETC 676,791.42252769
DOT DOT 197,394.03368173
GRT GRT 7,235.75939695
TON TON 55,502.52849532
MKR MKR 52,791,131.82732401
LRC LRC 6,781.77369258
ENS ENS 566,041.49935902
AXS AXS 204,839.36255161
SAND SAND 13,059.83318860
MANA MANA 12,829.48429266
EURT EURT 27,899.10116869
EUROC EUROC 28,001.89878468
QNT QNT 2,719,513.14569245
SNX SNX 92,466.99459684
AMP AMP 143.68319834
FRAX FRAX 26,004.50609680
USDD USDD 25,952.81234157
LEO LEO 107,711.86465990
1INCH 1INCH 11,556.64284990
WLD WLD 230,255.66243092